HELSENORGE

Endring i fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg blir avviklet fra og med 1. januar 2023. Men pasienter kan fortsatt fritt velge Martina Hansens Hospital som behandlingssted.

Hva betyr dette for pasienter ved Martina Hansens Hospital?

Fra og med 1. januar 2023 kan du fortsatt velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionahle helseforetakene. 

Martina Hansens Hospital er et privat ideelt sykehus som har oppdragsavtale med Helse Sør-Øst. Det betyr at det er ingen endringer i fritt behandlingsvalg for pasienter ved ​Martina Hansens Hospital.

Mer informasjon ​