Endring i fritt behandlingsvalg fra 1. januar 2023

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg blir avviklet fra og med 1. januar 2023. Men pasienter kan fortsatt fritt velge Martina Hansens Hospital som behandlingssted.

Publisert 14.12.2022
Sist oppdatert 03.03.2023

Hva betyr dette for deg som pasient?

Fra og med 1. januar 2023 kan du fortsatt velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene.
 
Martina Hansens Hospital er et privat ideelt sykehus som har oppdragsavtale med Helse Sør-Øst. Det betyr at det er ingen endringer for pasienter ved ​Martina Hansens Hospital. Du har fortsatt rett til å velge sykehuset som behandlingssted.
 

Mer informasjon ​