Godkjent intensjonsavtale om overtakelse av Martina Hansens Hospital

Det er ført dialog mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital (SMHH) og Helse Sør-Øst RHF vedrørende en mulig overtakelse av Martina Hansens Hospital AS (MHH). Dialogen er innledet etter initiativ fra SMHH. Dialogen mellom Stiftelsen og Helse Sør-Øst RHF har munnet ut i en intensjonsavtale som nå er styrebehandlet og godkjent av styrene i Vestre Viken HF, Stiftelsen Martina Hansens Hospital og Helse Sør-Øst RHF.

Publisert 24.06.2024
En stor bygning omgitt av trær

Det er ført dialog mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital (SMHH) og Helse Sør-Øst RHF vedrørende en mulig overtakelse av Martina Hansens Hospital AS (MHH). Dialogen er innledet etter initiativ fra SMHH.

Dialogen mellom Stiftelsen og Helse Sør-Øst RHF har munnet ut i en intensjonsavtale som nå er styrebehandlet og godkjent av styrene i Vestre Viken HF, Stiftelsen Martina Hansens Hospital og Helse Sør-Øst RHF.

MHH har siden 70-tallet vært en del av offentlig helsevesen, fullfinansiert av det offentlige. En rivende teknologisk og medisinsk utvikling gjør at hospitalet nå ønsker, også formelt, å være del av et større fellesskap.

Hovedbegrunnelsen for SMHHs ønske om å sondere muligheten for at Helse Sør-Øst overtar virksomheten, er at det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for drift og pasientbehandling, og dermed også for arbeidsplasser. 

MHH bidrar allerede i dag innen fagområdene ortopedi og revmatologi i Vestre Viken HFs opptaksområde.  Sykehusvirksomheten i SMHH/MHH representerer en kapasitet som bidrar til at HSØ RHF ivaretar sitt «sørge for»-ansvar.    

MHH skal ved en eventuell overføring knyttes opp mot Vestre Viken HF som en egen klinikk der stedlig ledelse ved MHH rapporterer direkte til administrerende direktør i Vestre Viken HF. Navnet Martina Hansens Hospital skal videreføres.

Styret i Helse Sør-Øst RHF gir administrerende direktør fullmakt til å starte forhandling mellom partene om en mulig overføringsavtale. Endelig avtale om overføring av virksomhet mellom Stiftelsen Martina Hansens Hospital, Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF legges frem for styrene for beslutning.

Dette er en viktig milepæl i Hospitalets lange historie, sier fungerende administrerende direktør Kjetil Nerhus. Overgangen til HSØ sikrer hospitalets ansatte og pasienter, samtidig som vi tilfører HSØ kompetanse og et nybygg som gir spennende muligheter. Overgangen gir hospitalet tilgang til større faglige ressurser og fellesskap. Dette er særlig viktig med tanke på den rivende teknologiske utviklingen som skjer innen helsesektoren, sier Nerhus, det er nødvendig for oss å fortsatt ligge i front på våre to fagfelt. 

Hospitalet eies av Stiftelsen Martina Hansen og historien starter med eventyret om Herman Hansen (Appelsin-Herman) og søsteren Martina Hansen. Sykehuset tok imot sin første pasient 15. april 1936. 

Stiftelsens eneste formål er å drive MHH. Etter 90 år mener vi dette formålet best kan oppnås ved at hospitalet fullt og helt blir en del av det offentlige helsevesenet. Styret i stiftelsen har lagt vekt på at Stiftelsens formål blir videreført og at det i realiteten dreier seg om en formalisering av de faktiske forhold. Stiftelsen MHH vil etter overdragelsen ha betydelig kapital som fortsatt kan bidra til det beste for pasienter ved MHH gjennom utdelinger.

Stiftelsen vil endre vedtektene slik at vi fortsatt kan understøtte hospitalet, blant annet gjennom å støtte forskning til gode for pasientene, sier Marianne Hagen, styreleder i Stiftelsen MHH. Endringen av Stiftelsens vedtekter må godkjennes av Stiftelsestilsynet. 

Barnehagens drift og ansatte er i dag en egen avdeling i hospitalet. Bygning og tomt eies av stiftelsen. Drift av barnehagen og barnehagens ansatte er ikke omfattet av overføringen til HSØ. Det er derfor igangsatt et arbeid for å finne nye eiere til barnehagedriften og personalet.