HELSENORGE

Hospitalet markerer Pride

I dag, 23. juni heiser vi prideflagget utenfor hospitalet. Regnbueflagget symboliserer mangfold og likeverd som bidrar til et bedre og rikere samfunn for alle. 

Hospitalet markerer Pride fordi det er viktig å kontinuerlig jobbe for mangfold og likeverd. Mang​fold og likeverd er innbakt i kjerneverdiene til hospitalet; kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Ved Martina Hansens Hospital skal alle pasienter, pårørende og ansatte oppleve trygghet og respekt for den personen de er. Ansatte skal oppleve like muligheter i arbeidslivet og pasienter skal få likeverdige helsetjenester, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Regnbueflagget er en fin markerin​g til besøkende og ansatte at alle er velkommen!