Hospitalet markerer Pride

I dag, 23. juni heiser vi prideflagget utenfor hospitalet. Regnbueflagget symboliserer mangfold og likeverd som bidrar til et bedre og rikere samfunn for alle.

Publisert 23.06.2023
Sist oppdatert 26.06.2023

Hospitalet markerer Pride fordi det er viktig å kontinuerlig jobbe for mangfold og likeverd. Mang​fold og likeverd er innbakt i kjerneverdiene til hospitalet; kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Ved Martina Hansens Hospital skal alle pasienter, pårørende og ansatte oppleve trygghet og respekt for den personen de er. Ansatte skal oppleve like muligheter i arbeidslivet og pasienter skal få likeverdige helsetjenester, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Regnbueflagget er en fin markerin​g til besøkende og ansatte at alle er velkommen!