HELSENORGE

Kjellfrid hedret med Kongens fortjenstmedalje

Husøkonom Kjellfrid Annlaug Dahl Larsen, fikk 26. august 2022 tildelt Kongens fortjenstmedalje. Medaljen ble overrakt av ordfører Lisbeth Hammer Krog, under en tilstelning for hospitalets ansatte på Thon Hotell Oslofjord.

Bilde av Kjellfrid Larsen med medaljen på.

Kjellfrid Larsen ble hedret for sin innsats gjennom mange år med kongens fortjenestemedalje. Foto: Gunhild Ohna, MHH​

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på område som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv og sosialt og humanitært arbeid. ​

Mer om kongens fortjenstmedalje (kongehuset.no)​

-  Kjellfrid var fra starten et medmenneske som hele veien har levd etter verdier og holdninger som raushet, se alle uansett posisjon, hjelpe de som trenger hjelp og en hjertevarm service i det daglige arbeidet. Alle kjenner Kjellfrid, og det som er mer imponerende er at Kjellfrid kjenner alle, på alle måter. Kjellfrid er genuint interessert i mennesker og ser det beste i oss alle sammen. Vi er alle stolte av å kunne si at vi kjenne Kjellfrid. Et forbilde for oss alle sammen. Hun gir oss motivasjon til å bli en bedre kollega og medmenneske, beskriver Økonomidirektør Daniel S. Resen-Fellie i brevet til Hans Majestet Kongen.​

Bilde av en rørt Kjellfrid Larsen under talen til ordføreren.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog talte til æresgjesten og meddelte bakgrunnen for tildelingen den velfortjente medaljen. Foto: Gunhild Ohna, MHH

-  Jeg er overbevist om at familie og alle som du har møtt gjennom ditt arbeid gleder seg sammen med deg nå over den utmerkelsen som du nå blir tildelt, talte ordføreren til Kjellfrid under overrekkelsen.

Tidligere kollega og personaldirektør/Sjefsykepleier i perioden 1975 til 2014, Ingvard Helland beskriver Kjellfrid slik: «Kjellfrid har i hele sin arbeidsperiode vært et arbeidsmenneske og en ressursperson. Hun var effektiv, nøyaktig, pliktoppfyllende, samvittighetsfull og tok ansvar. Hun sparte seg ikke, stod på til alle tider, og bidro mer enn som forventet til stillingen. Når jeg skal vurdere Kjellfrids arbeid ved Martina Hansens Hospital, er det vanskelig å finne ord som dekker og beskriver hennes innsats. Hun tenkte og handlet alltid til hospitalets beste. Jeg vil spesielt nevne Kjellfrids omsorg og omtanke for alle sine medarbeidere. Hun så hver enkelt medarbeider, var en omsorgsperson og kjente godt sine ansatte.»

Bilde av Kjellfrid Larsen sammen  med adm. direktør t.v og ordføreren t.h.

Administrerende direktør Per S. Bleikelia, Kjellfrid Larsen og ordfører Lisbeth Hammer Krog etter overrekkelsen av medaljen. Foto: Gunhild Ohna, MHH

-  Martina Hansen gjennom 52 år er Kjellfrid evig takknemlig. Dette er en stor dag og en så velfortjent Kongens fortjenstmedalje. Det er med stor stolthet at en av våre medarbeidere har mottatt denne medaljen av ordføreren på vegne av kongen, forteller administrerende direktør Per S. Bleikelia i sin tale til under overrekkelsen.