Ny administrerende direktør på Martina Hansens Hospital

Tor Kjetil Nerhus ansatt som ny administrerende direktør ved Martina Hansens Hospital

Publisert 24.06.2024

 

En mann med briller
Tor Ketil Nerhus

 Vi er veldig glade for at Tor Kjetil Nerhus tar på seg denne oppgaven sier styreleder i hospitalet Marianne Hagen.

 Styret for Martina Hansens Hospital AS ansatte den 10. juni 2024 Tor Kjetil Nerhus som ny administrerende direktør etter Per Bleikelia. Nerhus tiltrer stillingen fra 01.08.2024. Nerhus er i dag viseadministrerende direktør og administrerende direktørs faste stedfortreder, og vil allerede fra 1. juli overta alle fullmakter i forbindelse med Bleikelias ferieavvikling.

Nerhus er utdannet ortoped. Han ble tilsatt ved Martina Hansens Hospital i 2002. Først som ass. lege, deretter overlege, og avdelingsoverlege. Fra 01.12. 2017 ble han tilsatt som klinikksjef for ortopedisk klinikk. I 2023, etter sammenslåing av den ortopediske og revmatologiske virksomheten ved hospitalet, ble  Nerhus ble ansatt som viseadministrerende direktør , med ansvar for hele den kliniske virksomheten.

Administrerende direktør Per Bleikelia er svært tilfreds med at Tor Kjetil Nerhus er ansatt som hans etterfølger ved hospitalet og ønsker han og hospitalet lykke til videre.