Studie for pasienter med artrose i tommelens rotledd (PICASSO-studien)

Pasienter med smertefull artrose i tommelens rotledd kan delta i forskningsstudien PICASSO.

Publisert 18.03.2024
Sist oppdatert 26.03.2024

Formålet med studien

Formålet med studien er å sammenlikne effekten av tre ulike behandlinger på blant annet smerter, funksjon og betennelse i tommelens rotledd (CMC-1 leddet, tommelens nederste ledd som ligger tett inntil håndleddet). 

Et nærbilde av en hånd
Tommelens rotledd (CMC-1 leddet)

De aktuelle behandlingene er:

  • Injeksjon med kortison i tommelens rotledd
  • Injeksjon med saltvann (placebo) i tommelens rotledd
  • Ergoterapi (informasjon og håndtrening)

Du vil få én av disse behandlingsalternativene innen tre uker etter vurderingstimen. Effekten av disse behandlingene vil bli undersøkt både på kort- (1 til 6 mnd.) og lang sikt (2 år). Etter 6 mnd. vil alle som deltar i studien få mulighet til å motta annen behandling ved behov, uavhengig av hvilken behandling som er gitt tidligere.

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du være mellom 40-85 år, og ha smertefull artrose i tommelens rotledd.  

Tidsbruk og undersøkelser

Du møter til time ved sykehuset fem ganger i løpet av studiens periode på 2 år;
ved oppstart av studien, etter 1, 3 og 6 måneder, og ved studiens slutt etter 2 år.

I løpet av sykehustimen vil vi i tillegg til behandlingen du får, gjennomføre en klinisk undersøkelse, ta ultralyd av tommelens rotledd og måle gripestyrke. Du blir også bedt om å besvare spørreskjemaer. Hver sykehustime tar ca. 2 timer.

I tillegg blir du bedt om å besvare et spørsmål hjemmefra om smerte i tommelens rotledd og et spørsmål om bruk av smertestillende medisiner ved fem ulike tidspunkt mellom timene på sykehuset.

Du vil få time til røntgen og MR av hånd på sykehuset eller på privat røntgeninstitutt i forbindelse med oppstart av studien, og en gang til i løpet av studieperioden.
Alle utgifter vil bli dekket slik at du ikke har noen utgifter knyttet til studien. Reiseutgifter dekkes ved forespørsel.

Kontakt

Hvis du ønsker å delta i prosjektet, kan du ta kontakt med lokal studiekoordinator og ergoterapeut Kristine Lundby, på tlf. 400 28 065. Du kan også sende e-post til picasso@diakonsyk.no. Det er flere sykehus som deltar i studien, så hvis du ønsker å delta ved Martina Hansens Hospital kan du gjerne presisere dette i e-posten. Alternativt kan du kontakte din fastlege, som kan henvise deg til revmatologisk avdeling ved MHH.