Studie for pasienter med kneartrose (MultiKnee)

MultiKnee er en forskningsstudie som undersøker effekten av forskjellige behandlingsalternativer ved kneartrose.

Publisert 06.07.2021
Sist oppdatert 18.03.2024

Formålet med studien​

I denne studien sammenlikner vi effekten av treningsterapi veiledet av fysioterapeut og mental trening på artrosesmerter i kneet - enten alene, eller i kombinasjon med kneprotesekirurgi.​ 

Hensikten er å undersøke om kombinasjoner av ulike behandlingstiltak kan bidra til bedre resultater hos den enkelte pasient, med mindre smerter, bedre funksjon og høyere livskvalitet. Vår ambisjon er å finne kunnskap som hjelper oss til å skreddersy individuelt tilpassede behandlingsopplegg for fremtidige pasienter.

Hvem deltar?

Pasienter som har vært satt opp til kneproteseoperasjon deltar. Studien pågår nå, og ettersom vi har inkludert det antall pasienter vi trenger (282), er den nå desverre lukket for nye pasienter.

Pasientene som deltar blir inndelt i 3 grupper

Pasienter som aksepterte deltakelse i studien ble tilfeldig fordelt på en av tre grupper:

  1. Gruppe A (Ikke-kirurgisk gruppe) - Pasienter i gruppe A blir bedt om å utsette operasjonen i ett år og i stedet gjennomføre artroseskole, et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  2. Gruppe B (Kombinert gruppe) - Pasienter gjennomfører en tilpasset artroseskole før de blir operert med kneprotese. Deretter gjennomfører de et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  3. Gruppe C (Kontrollgruppe) - Pasienter får samme behandling som vi tilbyr i dag, med kneprotesekirurgi og standard opptrening med fysioterapi.

Hva innebærer studien?

Deltakerene kommer til sykehuset 5 ganger i løpet av en toårsperiode, og kontrollene innebærer 3 enkle fysiske tester, svar på spørreskjemaer og å gå med aktivitetsmålere i 7 dager.

Når kan vi forvente resultater?

Studiens hovedendepunkt er to år og disse resultatene kan bli tilgjengelig for publikasjon i internsjonale medisinske tidsskrifter i løpet av tre til fire år. Mindre delstudier blir sannsynligvis publisert de neste årene.

Les mer om hva studien innebærer ​(lovisenbergsykehus.no)

Informasjonsfilmer om studien:

Film 1: Bakgrunn fo​r MultiKne​​​e studien​​

 

 

Film 2: Hva kan jeg forvente dersom jeg blir med i ​MultiKnee studien?

 

 

Film 3: Hva er ​et samtykke og hvilke rettigheter har jeg når jeg deltar i en forskningsstudie?

 


Film 4: Forsker og knekirurg Nina Jullum Kise forteller om sin rolle i studie​n​