Studie for pasienter med kneartrose (MultiKnee)

Pasienter som har fått time til kneproteseoperasjon kan delta i forskningsstudien MultiKnee. Studien skal undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose.

Publisert 06.07.2021
Sist oppdatert 09.05.2023

Formålet med studien​

I denne studien vil vi sammenlikne effekten av treningsterapi veiledet av fysioterapeut og mental trening på artrosesmerter i kneet enten alene eller i kombinasjon med kneprotesekirurgi.​ Hensikten med det nye behandlingsopplegget er å redusere smerter og øke funksjon og livskvalitet hos pasienter som har kneartrose.​​

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du være satt opp til kneproteseoperasjon. Du må også være mellom 18 og 80 år, og snakke, lese og forstå norsk godt.​ Studien pågår og er åpen for deltakelse.

Pasientene som deltar blir inndelt i 3 grupper

Dersom du blir invitert med i MultiKnee studien og samtykker, blir du tilfeldig fordelt på en av tre grupper:

  1. ​Gruppe A (Ikke-kirurgisk gruppe) - Pasienter i gruppe A blir bedt om å utsette operasjonen i ett år og i stedet gjennomføre artroseskole, et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  2. Gruppe B (Kombinert gruppe) - Pasienter gjennomfører en tilpasset artroseskole før de blir operert med kneprotese. Deretter gjennomfører de et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  3. Gruppe C (Kontrollgruppe) - Pasienter får samme behandling som vi tilbyr i dag, med kneprotesekirurgi og standard opptrening med fysioterapi.
Hvilken gruppe du kommer avgjøres ved hjelp av loddtrekning. Du kan ikke velge gruppe selv.​

Hva innebærer studien?

Alle som deltar i studien må komme til sykehuset 5 ganger i løpet av en toårsperiode. I forbindelse med dette blir du bedt om å utføre 3 enkle fysiske tester, svare på et spørreskjema og gå med en aktivitetsmåler i 7 dager. Vi avtaler hvert enkelt møte med deg og refunderer egenandel for reiser frem til du når egenandelstaket.

Les mer om hva studien innebærer ​(lovisenbergsykehus.no)

Info
rmasjonsfilmer om studien

Film 1: Bakgrunn fo​r MultiKne​​​e studien​​

 


Film 2: Hva kan jeg forvente dersom jeg blir med i ​MultiKnee studien?

 


Film 3: Hva er ​et samtykke og hvilke rettigheter har jeg når jeg deltar i en forskningsstudie?

 

Film 4: Forsker og knekirurg Nina Jullum Kise forteller om sin rolle i studie​n​