Personalbarnehagen

Vi har en egen personalbarnehage som ligger skjermet til nedenfor Hospitalet, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Barnehagen har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med en egen liten skog, egen bålplass og grillhytte.

Bilde av husveggen til personalbarnehagen med skilt på veggen "MHH Barnehage Gøy sammen store og små"

Om barnehagen

Barnehagen består av 4 avdelinger. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år, men det kan endre seg etter sykehusets behov.

Personalet i Martina Hansens Hospital personalbarnehage er en erfaren gjeng med pedagoger, barn- og ungdomsarbeidere, hjelpepleier og assistenter. Vi jobber etter at alle barn i barnehagen skal oppleve trygghet, trivsel og fellesskap. Hvert enkelt barn skal lære seg nye ting og utvikle seg etter sine muligheter. Vi skal hjelpe barnet til å bli den beste utgaven av seg selv. I personalgruppen har vi stort fokus på humor og fellesskap.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Personalet i barnehagen
Gøy sammen store og små
Visjonen til barnehagen

Tildeling av plass foretas av ledelsen etter hospitalets behov. Ved ledig kapasitet tas eksterne barn inn. 


Martina Hansens hospital personalbarnehage har opptak gjennom Bærum kommunes søkerportal:

Søk om barnehageplass (baerum.kommune.no)

Martina Hansens hospital Personalbarnehage er ikke underlagt samordnet opptak.

Ukedager: kl 07:00 - 16:30.
Stengt: Romjulen, onsdag før påske samt tre uker i fellesferien.

Telefon til barnehagen: 67 500 880
E-post: barnehagen@mhh.no​

Har du behov for ytterligere informasjon kan du ta kontakt med barnehagens styrer:
Line Takle Bye
Tlf: 995 38 923​
E-post: line.takle.bye@mhh.no 


Sist oppdatert 28.09.2023