Utbyggingen 2018-2020

Tirsdag 8. september ble en ny sykehusfløy på 7 etasjer offisielt åpnet på Martina Hansens Hospital.

Innholdet er mer enn 1 år gammelt

 Informasjonen kan være utdatert.

Helseministeren klippet snora

– Da jeg la ned grunnstenen her for to år siden, snakket jeg om å så et frø. Det er flott å komme tilbake å se at frøet har vokst seg til et stort og sterkt tre, sa Høie.

Mer om åpningen av den nye sykehusfløyen i Budstikka

​Starten på en ny etappe

Åpningen av sykehusfløyen er starten på en ny reise som hospitalet har gledet seg til lenge.

- Nå starter den morsomme etappen. Det handler om å fylle lokalene med aktivitet, arbeidsglede, fagkunnskap og fornøyde pasienter.

Mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. Den nye sykehusfløyen er prosjektert og planlagt av prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio. Byggearbeidene er utført av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper.

Under byggeperioden var det tilnærmet normal drift på sykehuset, da det var svært begrenset med arbeid som skulle utføres i den eksisterende bygningsmassen.

Formålet med utbyggingen

Martina Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg. Og sykehuset trenger gode fasiliteter for å videreutvikle seg som ledende spesialistsenter innen muskel- og skjelettplager og revmatiske sykdommer. I tråd med befolkningsutviklingen vil det ortopediske behovet øke med årene, og den nye operasjonsstuen, nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral og nye sengerom vil gi rom for økt kapasitet og opprettholde korte ventetider for pasienter.

Nøkkeltall/info

 • Oppdragsgiver: Stiftelsen Martina Hansens Hospital
 • Størrelse: 5000 kvm
 • Byggestart: vår/høst 2018
 • Ferdig bygg: Høsten 2020
 • Prosjektleder: Bjørn Hillestad Christensen
 • Prosjektering: Norconsult AS og RATO Arkitekter AS
 • Entreprenør: Peab AS

Byggeperiodens milepæler 2018 til 2020

 • Rigg og anleggsarbeid: April/Mai 2018
 • Utgravning: Juli/August 2018
 • Byggestart og grunnstein: August/September 2018
 • Råbygg oppe og kranselag: Mars/April 2019
 • Tett bygg: September/Oktober 2019
 • Fasade ferdig: Februar/Mars 2020
 • Innvendig ferdig: Juni/Juli 2020
 • Test/Prøvedrift: Juli/August 2020
 • Ferdig bygg og innflytting: August/September 2020

Nybygget utvendig

 • Nybygget bygges på vestsiden av eksisterende bygg.
 • Nybygget vil gå over 7. etasjer
 • Nybygget vil ha en teglsteinfasade i tråd med det eksisterende bygget

Nybygget innvendig

 • U2. etasje – teknisk rom
 • U1. etasje - I underetasjen vil vi få en helt ny og moderne sterilsentral, hvor operasjonsutstyr blir rengjort.
 • 1. etasje - Venteområde/mottaksområde og undersøkelsesrom for ortopediske pasienter.
 • 2. etasje - Blir uinnredet til åpningen, men området er reservert til utvidelse av det bildediagnostiske tilbudet til sykehuset.
 • 3. etasje - Ny sengefløy med sengerom og oppholdsrom til innlagte pasienter.
 • 4. etasje - det bygges 1 ny operasjonsstue, men det er mulig å utvide med 2 til.
 • 5. etasje – teknisk rom.
Sist oppdatert 18.03.2022