Pasient- og pårørendeopplæring

Vi tilbyr ulike kurs og skoler til våre pasienter. Som pasient ved hospitalet har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Noen av kursene er åpne for alle pasientgrupper inkludert pårørende, mens andre er spesielt rettet til ulike pasientgrupper som kanskje trenger litt ekstra veiledning.

Avlyste arrangementer

På grunn av coronasituasjonen vil flere av kurs og skoler vi arrangerer for pasienter og pårørende bli avlyst. Du er selv ansvarlig for å sjekke om det arrangementet du skal delta på blir avholdt. Ta kontakt med oss om du er i tvil!

Hva er pasient- og pårørendeopplæring?

Pasient- og pårørendeopplæring kan være informasjon, undervisning, veiledning og opplæring og kan være rettet mot både pasienter, pårørende og familier. 

Kurset i grupper

Pasientopplæringen ved hospitalet foregår normalt i grupper. Kurset kan være rettet mot diagnoser eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Tilpasset kursinnhold

Program og innhold i kursene kan variere etter hva behovet til pasientene og pårørende som deltar.

Hvorfor delta på kurs?

Kurs og skoler er en flott mulighet for deg som pasient å få økt innsikt og deltakelse slik at du kan forbedre eller forebygge din helsesituasjon. Kursene kan ofte bidra til økt mestringsfølelse og bedre livskvalitet. Vi jobber for at du skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre livet med langvarig helseutfordring.

På kursene får du møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til ulike ledd av sykdommen. Du møter også andre pasienter og pårørende som deler sine erfaringer og historier med deg. Det kan være nyttig å møte personer som er i lignende situasjon som deg selv.

Hvordan melde deg på kurs?

For å melde deg på enkelte kurs trenger du henvisning fra fastlegen din. Noen kurs vil du bli invitert til om du skal gjennomgå en spesiell behandling, mens andre kan du ta kontakt med oss direkte for å melde deg på. Du vil finne mer informasjon om påmelding i hver enkelt kurs.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter ved deltakelse på pasient- og pårørendeopplæring.

Deltakelse på pasient- og pårørendekurs inngår i fritt behandlingsvalg:

Du har flere rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring:


Kurs og skoler for pasienter og pårørende

 • Artroseskole

  Artroseskolen gir pasienter med artrose informasjon og råd om hvordan de på best mulig måte skal leve med sykdommen sin.

 • Livsstyrketrening

  Livsstyrketrening handler om å sette fokus på ressurser og muligheter og bli en aktiv deltaker i egen mestringsprosess.

 • Proteseskole

  Hospitaler arrangerer jevnlig proteseskole for deg som skal gjennomgå en proteseoperasjon, hvor du får innsatt et kunstig hofte eller kneledd.

 • Revmaskole

  Vi arrangerer revmaskole for pasienter med nyoppdaget revmatoid artritt (leddgikt) og spondyloartritt (Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt). På skolen får du informasjon og råd om hvordan du kan leve med sykdommen din.

Fant du det du lette etter?