Bilde av en dame og mann som sykler

Pasient- og pårørendeopplæring

Vi tilbyr ulike kurs og skoler til våre pasienter. Som pasient ved hospitalet har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Noen av kursene er åpne for alle pasientgrupper inkludert pårørende, mens andre er spesielt rettet til ulike pasientgrupper som kanskje trenger litt ekstra veiledning.

Hva er pasient- og pårørende​​​opplæring?

Pasient- og pårørendeopplæring kan være informasjon, undervisning, veiledning og opplæring og kan være rettet mot både pasienter, pårørende og familier. 

Program og innhold i kursene kan variere etter hva behovet til pasientene og pårørende som deltar. ​

Pasientopplæringen ved hospitalet foregår normalt i grupper. Kurset kan være rettet mot diagnoser eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Hvorfor delta p​​å kurs?

Kurs og skoler er en flott mulighet for deg som pasient å få økt innsikt og deltakelse slik at du kan forbedre eller forebygge din helsesituasjon. Kursene kan ofte bidra til økt mestringsfølelse og bedre livskvalitet. Vi jobber for at du skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre livet med langvarig helseutfordring.

På kursene får du møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til ulike ledd av sykdommen. Du møter også andre pasienter og pårørende som deler sine erfaringer og historier med deg. Det kan være nyttig å møte personer som er i lignende situasjon som deg selv.​

Hvordan melde deg på kurs?

For å melde deg på enkelte kurs trenger du henvisning fra fastlegen din. Noen kurs vil du b​li invitert til om du skal gjennomgå en spesiell behandling, mens andre kan du ta kontakt med oss direkte for å melde deg på.

Du finner mer informasjon i kurs og skoler som du finner under.​

Sist oppdatert 06.07.2023