Skjema om helseopplysninger ortopedi

For at vi skal kunne gi deg best mulig behandling trenger vi informasjon om din helsetilstand. Hvis helsetilstanden din endrer seg før avtalen hos oss, slik at opplysningene ikke lenger er riktige, ber vi om at du sender inn skjemaet på nytt.

 

Sist oppdatert 17.04.2023