HELSENORGE
Ortopedisk mottak

Hofte, Hofteprotese

Hvert år blir det operert ca. 10000 hofteproteser i Norge og antallet er økende for hvert år. Martina Hansens Hospital er et av sykehusene i landet som setter inn flest proteser i hofteledd, med nærmere 600 hofteproteser årlig.

Ventetider

Innledning

Den hyppigste årsaken til proteseoperasjon er uttalt artrose. Symptomene kommer ofte gradvis, noen ganger over flere år. Smerter og innskrenket bøy og strekk er vanlige symptomer, og mange klarer ikke å gå så langt som før. Røntgen viser som regel uttalte artroseforandringer hos de pasientene hvor proteseoperasjon er aktuelt.

For pasienter som skal gjennomgå en proteseoperasjon ber vi om at dere leser brosjyren:

Hoftebrosjyre - Informasjon til deg som skal få hofteprotese (PDF)


Henvisning og vurdering

Hvis du har hoftesmerter er det i første omgang fastlegen din som vurderer dette, og undersøker den smertefulle hoften. Ved mistanke om artrose blir det ofte bestilt røntgen av leddet. Dersom røntgenbildet viser artrose-forandringer i leddet, kan flere typer behandling være aktuelt.

Ved mild til moderat artrose er det ikke-kirurgisk behandling som er riktig behandling. Denne går ut på informasjon og trening, eventuelt veiledet av fysioterapeut, vektreduksjon når det er aktuelt, og smertestillende/betennelsesdempende medikamenter.

Mer informasjon om ikke-kirurgisk behandling (aktivmedartrose.no)

Hvis du har gjennomgått riktig ikke-kirurgisk behandling, og fortsatt har store plager som hemmer deg i hverdagen, kan fastlegen henvise deg til vurdering ved ortopedisk poliklinikk ved Martina Hansens Hospital. Ortopeden vil da i samråd med deg vurdere om du trenger en hofteprotese.


Før

Når det er klart at du skal opereres, skal du før operasjonen gjennom noen forberedelser for å redusere risikoen for komplikasjoner. 

Mer om hvilke forberededelser du kan gjøre selv hjemme

Preoperativ poliklinikk

De fleste som skal innlegges til opererasjon kalles inn til en forberedende undersøkelse dagen før de skal opereres. Du møter da vanligvis sykepleier, anestesilege og kirurg. 

 • Sykepleier har samtale med deg om behov for hjelp og tilrettelegging, og om eventuelle sykdommer du måtte ha. Du får informasjon, og det blir gjort forberedelser i henhold til våre rutiner før operasjonen. Det er diverse undersøkelser og papirer som skal fylles ut, og det kan være aktuelt å ta blodprøver og/eller røntgenundersøkelser.
 • Anestesilegen gir deg informasjon om bedøvelsen under inngrepet og går gjennom tidligere sykdommer og medikamenter du står på for å forberede bedøvelsen best mulig.
 • Kirurgen som skal operere deg vil undersøke deg og forklarer deg/blir enig med deg om hva som skal gjøres og hva du kan forvente som resultat.
Etter undersøkelsen reiser du hjem og sover hjemme natten før operasjonen. Operasjonen foregår samme dag som innleggelsesdagen.

Vær nøye med kroppsvask

Du skal dusje og vaske håret på operasjonsdagen, og være nøye med kroppsvask. Etter du har dusjet skal du ikke bruke parfyme, kremer, sminke, smykker, piercinger eller neglelakk, og du skal ha på deg rene klær. Dersom du møter på sykehuset på operasjonsdagen, skal du ta grundig kroppsvask hjemme.

Faste og medisiner

På operasjonsdagen skal du møte fastende. Faste betyr at du ikke skal spise, drikke, røyke, snuse, spise drops, tyggis eller lignende. Du skal faste fra midnatt dagen før operasjonen. Du skal kun ta eventuelle medisiner som du på forhånd har fått beskjed om er sikre å bruke.

Under

Varighet: Operasjonstid for hofteproteser varierer noe, men ligger vanligvis på omtrent 70-80 minutter.

Klargjøring

Etter at du er klargjort til operasjonen blir du tatt opp til operasjonsavdelingen som ligger i 4. etasje. Vi passer på at du får forberedende medisiner allerede før du tas opp til operasjon.

Innledningsrommet

Vi tar deg først til innledningsrommet hvor du blir møtt av en anestesisykepleier som følger deg gjennom hele operasjonen. Han eller hun er din kontaktperson og passer på at du har det bra.

Du blir koblet til diverse overvåkningsutstyr og får lagt en "kanyle" i en blodåre på hånden for å kunne motta væske og medisiner, og eventuelt et kateter i urinblæren.

Du får som regel vanlig spinalbedøvelse som settes i ryggen av en anestesilege. Du blir da bedøvet fra livet og ned. I enkelte tilfeller velger anestesilegen at du får narkose i stedet for spinalbedøvelse. 

Deretter blir du flyttet over på et operasjonsbord og trillet inn på en operasjonsstue.

Operasjonsstua

På operasjonsstua blir du lagt i riktig posisjon og operasjonsfeltet blir vasket med desinfeksjonsmiddel. Så dekker vi til rundt og monterer et forheng slik at du ikke kan se operasjonsfeltet. Når alt er klart begynner kirurgen å operere. 

Du skal ikke kjenne smerte under operasjonen. Du vil derimot vil merke litt risting i kroppen mens ortopeden skifter leddet. Du vil også kunne høre hamring, saging og boring. Dersom du ønsker det, kan du høre på musikk under operasjonen. 

Etter

Postoperativ avdeling
Etter operasjonen er avsluttet blir du flyttet tilbake til sengen din og trillet til postoperativ avdeling. På postoperativ avdeling blir du koblet til diverse overvåkningsutstyr og blir passet på av en intensivsykepleier. Når spinalbedøvelsen har gått ut vil du få hjelp til å stå litt i en "prekestol" ved sengen. Etter hvert blir du trillet videre til sengeposten.

På sengeposten

Vi har 2 hovedmål for oppholdet ditt etter operasjonen:

 1. Redusere smertene til et - for deg - akseptabelt nivå.
 2. Rask mobilisering - slik at du kommer i gang og kan bevege deg rundt - kort tid etter operasjonen. 

1. Smertebehandling:

Innsetting av hofteprotese medfører en del sårsmerter første tiden etterpå. Du vil derfor få en "grunnpakke" med smertestillende medisiner til faste tider de første dagene. I tillegg får du smertestillende medisin etter behov. Medisinene tar ikke bort all smerte, men er ment å redusere den til et nivå hvor du har det bra. Smertene skyldes hovedsakelig hevelse i operasjonsområdet, og kan føles som "spreng" i låret. Dette er ikke farlig og vil gradvis forsvinne. 

2. Rask mobilisering er viktig av flere grunner: 

Rask mobilisering gjør at naturlige kroppsfunksjoner kommer raskere i gang, reduserer risikoen for alvorlige komplikasjoner, og gjør at funksjonen i hoften og benet kommer raskere i gang og dermed sikrer et bedre resultat etter proteseoperasjonen. Rask mobilisering forutsetter imidlertid tilfredsstillende smertelindring.

Forventet egeninnsats

Under oppholdet får du veiledning av fysioterapeut i egentrening. Vi forventer at du er aktiv i opptreningen. Siden sykehusinnleggelsen er relativt kort, er det store forventninger til deg. Varigheten på innleggelsen vurderer vi ut fra visse kriterier slik som at du må komme deg inn/ut av seng ved egen hjelp, gå i korridoren med krykker, ha tørt sår, være greit smertelindret samt ha gjennomført trappetrening. Utreise kan skje allerede første dag etter operasjonen hvis kriteriene er oppfylt. Det vanlige er at du er innlagt med 2 overnattinger etter operasjonen.

Utskrivelse

De aller fleste proteseopererte reiser direkte hjem. Bor du alene er det spesielt viktig med god planlegging slik at det er best mulig tilrettelagt hjemme.
Tidligere var det vanlig å reise til et rehabiliteringssted etter proteseoperasjoner. Slik er det ikke lenger, og antall rehabiliteringsplasser for proteseopererte er betydelig redusert. I det ortopediske fagmiljøet er det bred enighet om at pasienten skal fortsette rehabilitering fra sitt eget hjem, med støtte av fysioterapeut i lokalmiljøet.

Kontroll etter utskrivning fra sykehuset

6 måneder og 1 år etter operasjonen vil du få en e-post med lenke til en elektronisk hjemmekontroll-undersøkelse med noen spørsmål. En sykepleier går igjennom svarene fra undersøkelsen, og hvis noe tilsier at det er behov for en fysisk undersøkelse, så får du innkalling til time ved poliklinikken. Dersom det oppstår noe som gjør at du ønsker en ekstra kontroll, kan du ta kontakt med oss.

Prognose

Over 90 % av pasientene opplever fullstendig eller betydelig bedring av leddsmertene etter operasjon. De aller fleste kan gjenoppta et normalt fysisk aktivitetsnivå. Over 90 % av pasientene beholder protesen sin i mer enn 10 år, og over 75 % i 20 år, i følge nyere data fra de nasjonale leddregistrene.

Vær oppmerksom

De vanligste komplikasjonene etter hofteproteseoperasjon er infeksjon i protesen, blodpropp, og at protesen kan gå ut av ledd.

Hvis du opplever tegn til at du har fått en komplikasjon skal du ta kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

Adkomst og transport

​Adressen til hospitalet er Dønskiveien 8, 1346 Gjettum. ​

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.​​​​

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215A eller 215B i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter

Drosje/taxi 

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Det er behandler som bestiller reise med drosje/pasienttaxi når du trenger dette på grunn av helsen din. ​


Parkering

Parkering for besøkende - betaling (man-fre 06-17)

På hospitalets område finnes det 55 parkeringsp​​lasser (herav 6 HC og 6 ladeplasser) innen 50-100 meter fra bygget som kan disponeres av pasienter, pårørende og andre ​besøkende. Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport​ så langt det er mulig. 

Se kart over gjesteparkeringsområde​​t (PDF)
Det er viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Ring sentralbordet på 67 500 800, hvis du blir forsinket slik at de kan varsle avdelingen.​

Parkeringstid og betaling

Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsområdet mot parkeringsavgift, mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Se skilting der du parkerer. 

Martina Hansens Hospital har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester. Du kan betale med kort i parkeringsautomat og appen EasyPark. Pris for parkering i automat er kr 14 pr påbegynt halvtime. Det er egne priser for betaling i EasyPark-appen.

Mer informasjon om parkering på aimopark.no

Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 06.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 3 p-plasser for bevegelseshemmede til venstre for hovedinngangen til hospitalet og 3 plasser til høyre på parkeringsplassen, nærmest hovedinngangen. 

Se kart over HC-plasser​ (PDF)​

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten. Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat. Dersom det ikke er ledig HC-plass kan du parkere på vanlig parkeringsplass og trenger ikke betale så fremt du har gyldig og synlig oblat i frontruten.

Ladeplasser / El-bil parkering

Hospitalet har 6 p-plasser med lademuligheter mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Strømmen er kun på i avgiftsperioden. Ladeplassene er skiltet. Ved parkering på ladeplasser må du betale parkeringsavgift på lik linje med ordinære parkeringsplasser. Det er gratis å lade og det er ingen ladeplikt for å parkere på ladeplassene. 

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid/betalt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke ny kortbelastning eller lignende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du ta kontakt med Aimo Park​

Parkering for ansatte
Hospitalet har egne parkeringsordninger for ansatte. Ansatte finner informasjon om parkeringsordninger og reglement på intranett​.

Praktisk informasjon

Apotek, kiosk og matservering

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. 

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.​

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avbestille eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer før timen. For timer på mandager, er arbestillingsfristen senest fredagen før.​ 

Bestille time

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).


Besøk til pasienter - begrensninger og tider

​Besøkende og ledsagere skal ikke besøke hospitalet hvis de har symptomer på covid-19, mistenker smitte eller er påvist smittet.​​


Vi har begrensninger for besøk av innlagte pasienter:

 • ​Besøkstid er fra kl. 18.00 til 19.00. 
 • Det er ikke anledning til å besøke pasienter på operasjonsdagen.
 • Innlagte pasienter kan som hovedregel få besøk av inntil to besøkende om gangen. Er det ønskelig med flere besøkende må dette avklareres med avdelingen i forkant av besøket.​

Andre hensyn - gaver til p​​asienter
Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier skal pasientrommene på sengeposten være fri for blomster. 

Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.​

Betaling

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter og ønsker at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss. Dersom du ikke kan betale med bankkort kan vi sende faktura via posten.

Blomster på sengeposten

​På grunn av allergier ønsker vi ikke avskårne blomster på pasientrommene. Ønsker du å ha med en oppmerksomhet ved besøk til en pasient setter vi pris på om du velger noe annet enn blomster.

Forbedring eller ros

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender e-post eller post til hospitalet, er det dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett funksjon/avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Gebyr hvis du ikke møter

​Du må si i fra senest 24 timer før timen for å unngå å måtte betale gebyr. For timer på mandager, er arbestillingsfristen senest fredagen før.


Hindre smitte

​Koronaviruset 


Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Kjæledyr og servicehunder

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

Kontakt oss

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Minibank

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Du kan ta ut penger i kiosken på Bærum sykehus. 

Oppmøte - tidspunkt og sted

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp på hospitalet finner du i timebrevet ditt.

Overnatting

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende. Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus. ​​

Dersom du skal overnatte på hotell før operasjon anbefaler vi at du bestiller rom med dusj.​ Mange standardrom har kun badekar.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

Reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.


Rettigheter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Røykfritt sykehus

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anvist røykeplass. 

Skjema - Avklaringsskjema revmatologi og bentetthet

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk eller bentetthetsmåling må fylle ut et skjema før første time​.

Åpne skjemaene​​​

Skjema - Egenerklæring helseopplysninger ortopedi

Nye pasienter som skal til ortopedisk konsultasjon må fylle ut digitalt skjema om helseopplysninger. ​

​Åpne skjema om helseopplysninger

Ventetider

Informasjon om ventetider finner du på Helsenorge:

Ventetidene til hospitalet finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Wifi - Trådløs nettverk / Gjestenett

​Slik kobler du til trådløst nettverk

 1. Koble deg på nettverket "SykehusGjest".

 2. Trykk på "Har du ikke bruker?" og oppgi navn og telefonnummer, deretter trykk på "send inn".

 3. Logg inn med brukernavn og passord som du mottar på SMS.

Fremgangsmåten kan variere noe ut ifra hvilken nettleser du bruker.

Fant du det du lette etter?