Behandling

Kne, Korsbåndsoperasjon

Fremre korsbånd er et leddbånd som er viktig for å kontrollere kneets bevegelse og forhindre at leggen glir fremover i forhold til lårbeinet. I tillegg har det en viktig rolle i å kontrollere rotasjonen i kneet.

Avriving av det fremre korsbandet er ein vanleg idrettsskade og kan gjere kneet ustabilt. Opptrening med rettleiing kan hjelpe, men er du veldig aktiv, kan det hende du må gjennom ein operasjon.

Avriving av fremre korsband er vanleg i idrettar som inneber raske vendingar, vridingar eller hopping, for eksempel basketball, slalåm, fotball eller turn. Det er størst risiko for at det fremre korsbandet ryk dersom du overstrekkjer eller vrir kneleddet. Men direkte slag mot kneet eller foten kan òg forårsake skaden.

Les mer på helsenorge.no

Fremre korsbåndsskade

De fleste korsbåndskader oppstår under aktivitet som innebærer vridning og/eller retningsendring av kneet i vektbærende stilling (f.eks. i håndball, fotball, basket og alpint).

Korsbåndet kan også skades ved overstrekk eller kraftig fleksjon (bøy) av kneet. Når korsbåndet ryker, er det sjelden det tilheler av seg selv. 
 
Røket korsbånd er en alvorlig kneskade. På kort sikt kan skaden føre til instabilitet og nedsatt funksjon. Smerter kan skyldes tilleggsskader, f.eks. skade av de to meniskene i kneet. Over tid gir korsbåndskaden økt risiko for eventuell ytterligere skade på meniskene og nedbrytning (artrose) av leddoverflatene i kneet, enten man blir operert eller ikke.
 

Henvisning og vurdering

Hvis du har problemer med kneet er det i første omgang fastlegen din som vurderer dette, og undersøker kneet ditt. Ved mistanke om skade på korsbåndet fastlegen henvise deg til vurdering ved ortopedisk poliklinikk ved Martina Hansens Hospital.

Korsbåndspoliklinikk og fysioterapi

Vi har en egen korsbåndspoliklinikk for deg med mulig korsbåndsskade. På korsbåndspoliklinikken vår vil du få mulighet til å snakke med fysioterapeutene. De hjelper deg i gang med et treningsopplegg, finner en fysioterapeut i nærområdet ditt og registrerer deg i Nasjonalt Korsbåndregister. 

Du vil etter opptrening få ny time til kontroll eller direkte til operasjon. Hvis det ikke er behov for operasjon bør du trene regelmessig for å vedlikeholde stabiliserende muskulatur rundt kneet, på samme måte som om du blir operert.

Dersom du har vedvarende problemer med kneet i form av at du ikke stoler på det eller føler at kneet glipper eller gir etter («givingaway»), kan operasjon være aktuelt og du søkes inn til det.

Før

Når det er klart at du skal opereres, skal du før operasjonen gjennom noen forberedelser for å redusere risikoen for komplikasjoner. 

 
Vær nøye med kroppsvask
Du skal dusje og vaske håret på operasjonsdagen, og vær nøye med kroppsvask. Etter du har dusjet skal du ikke bruke parfyme, kremer, sminke, smykker, piercinger eller neglelakk, og du skal ha på deg rene klær. 

Faste og medisiner

På operasjonsdagen skal du møte fastende. Faste betyr at du ikke skal spise, drikke, røyke, snuse, spise drops, tyggis eller lignende. Du skal faste fra midnatt dagen før operasjonen. Du skal kun ta eventuelle medisiner som du på forhånd har fått beskjed om er sikre å bruke.

Oppmøte på operasjonsdagen

Oppmøte er samme dag som du skal opereres. Du møter opp i resepsjonen og blir vist videre til mottak. Tidspunktet for oppmøte står i tnnleggelsesbrevet ditt. Du må forvente at det blir noe venting i forbindelse med operasjonen. Det kan derfor være lurt å ta med lesestoff, musikk eller annet.
 
Før operasjonen får du en forberedende undersøkelser og møter da vanligvis sykepleier, anestesilege og kirurg.
 • Sykepleier gir deg informasjon og utfører forberedelser i henhold til våre rutiner før operasjonen. Det er diverse undersøkelser og papirer som skal fylles ut, og det kan være aktuelt å ta blodprøver og/eller røntgenundersøkelser.

 • Anestesilegen gir deg informasjon om bedøvelsen du skal få under inngrepet og går gjennom tidligere sykdommer og medikamenter du står på for å forberede bedøvelsen best mulig.
 • Kirurgen som skal operere deg vil undersøke deg og forklarer deg/blir enig med deg om hva som skal gjøres og hva du kan forvente som resultat.

Under

Korsbåndsoperasjoner foregår nå i hovedsak som dagkirurgi. Det betyr at du møter opp samme dag som du skal opereres, og at du også reiser hjem samme dag som operasjonen.

Klargjøring

Etter at du er klargjort til operasjonen blir du tatt opp til operasjonsavdelingen som ligger i 4. etasje. Du får forberedende medisiner allerede før du tas opp til operasjon.

Innledningsrommet

I 4. etasje tar vi deg først til innledningsrommet hvor du blir møtt av en anestesisykepleier som følger deg gjennom hele operasjonen. Du blir koblet til diverse overvåkningsutstyr og får lagt en "kanyle" i en blodåre på hånden (for å kunne motta væske og medisiner) og eventuelt kateter i urinblæren.

Du blir så flyttet over på et operasjonsbord og trillet inn på en operasjonsstue. Du får som regel bedøvelse med vanlig narkose.

Operasjonsstua

Her blir du lagt i riktig posisjon og operasjonsfeltet blir vasket med desinfeksjonsmiddel. Så dekker vi til rundt og monterer et forheng.


Ved operasjonen erstattes det skadede korsbåndet med et "graft" fra en av senene rundt kneet. 
I Norge brukes oftest en del av senen mellom kneskålen og leggbenet (patellarsenen), eventuelt en sene fra innsiden av låret (hamstring) eller oversiden av kneskålen (quadriseps). 

Senen (graftet) plasseres der det røkede korsbåndet opprinnelig var, via kikkhullskirurgi (artroskopi). Det festes med en skrue eller knapp både i lårbenet og i leggbenet hvor det over tid gror seg fast. Vi tar også hånd om eventuelle tilleggskader (f.eks. meniskskader).

Etter

Etter operasjonen er avsluttet blir du flyttet tilbake til sengen din og kjørt til postoperativ avdeling. På postoperativ avdeling er du koblet til diverse overvåkningsutstyr og blir passet på av en intensivsykepleier. Her tilser vi at du er optimalt smertelindret.

Sårstell 

Før hjemreise vil bandasjen tilsees og eventuelt skiftes. Såret bør beskyttes med bandasje inntil stingene fjernes. Dersom bandasjen blir våt, må den skiftes. Skiftingen gjøres på en ren måte ved at såret ikke berøres, vaskes eller smøres med noe. Du kan bestille time hos fastlegen for fjerning av sting 2-3 uker etter operasjonen.

Røntgenkontroll før hjemreise

Vi tar vanligvis et røntgenbilde av det opererte kneet ditt før du reiser hjem.

Sykemelding og resepter

Du får med deg sykemelding om du trenger det og resept på smertestillende.

Transport

Du kan ikke kjøre bil selv, du bør derfor så langt det er mulig avtale henting på forhånd. Tidspunkt for henting avtales etter operasjon. 
 

Vi har 2 hovedmål for de første ukene etter operasjonen:
 1. Redusere smertene til et - for deg - akseptabelt nivå.
 2. Rask mobilisering og postoperativ opptrening.

Smertebehandling

Når du blir utskrevet vil du få med deg resept på smertestillende tabletter og en anbefaling for når disse skal tas. Ta smertestillende regelmessig frem til smertene avtar, det tar ofte 1-2 uker. Om du trenger mer smertestillende får du dette ved å kontakte fastlegen din.

Rekonstruksjon av fremre korsbånd er en relativt stor operasjon og er ofte forbundet med sårsmerter, hevelse og misfarging den førstetiden. Dette kan øke på de første 2 døgnene.  
 • Bruk komprimerende bandasje de første dagene etter operasjon.
 • Du kan også ise ned kneet med isposer og dermed lindre smerter.
 • Ved smerter forsøk å ha kneet høyt og overkroppen (hjertet) lavt når du ligger i sengen.
 • Ligg med så strakt kne som mulig.

Postoperativ opptrening/fysioterapi

Fysioterapeutene våre vil før hjemreise instruere deg og du vil få et ark hvor øvelsene er beskrevet. Øvelsene finner du også på side 19-21 i informasjonsheftet

Det er svært viktig å trene opp kneet etter korsbåndkirurgi. Vi ønsker derfor at alle pasienter skal ha etablert kontakt med en fysioterapeut på hjemstedet før operasjon. Fysioterapeutene kan hjelpe deg å trene slik at det nye korsbåndet blir adekvat belastet, samt motiverer deg i forhold til opptreningen med nye øvelser. Dette er spesielt viktig i de første 12 måneder etter operasjon. Fysioterapeutene kan også hjelpe deg å vurdere hva som er normalt og unormalt i de første ukene etter operasjon (hevelse, rødhet i huden, sårtilheling og bevegelighet av kneet).

Bandasje og dusj

Bandasjeskift og stell av sår gjøres etter behov. Du har i utgangspunktet fått en bandasje du kan dusje med og kan dusje når du føler deg klar for det. Det tømmer seg ofte litt sårvæske og/eller blod fra såret i bandasjen, av og til så mye at bandasjen må skiftes. Hvis ikke kan den ligge på til stingene skal tas etter 2-3 uker.

Du settes opp til kontroll hos en av våre fysioterapeuter på poliklinikken 6-8 uker etter operasjonen. I noen tilfeller vil operatør ha deg inn til kontroll. Du får automatisk innkalling til disse timene.

Formålet med operasjonen er å øke stabiliteten i kneet og dermed bedre funksjonen. Resultatene varierer, og studier rapporterer at 50-80 % av pasientene oppnår akseptabel knefunksjon. Ditt endelige resultat avhenger imidlertid i stor grad av din innsats med opptrening både før og etter operasjonen.

Vi ønsker at pasientene skal tilbake til "normal" aktivitet. Men det er viktig å være klar over at vridningsidretter (håndball, fotball, basketball og lignende) øker risikoen for å ryke "graftet" igjen, og for å få korsbåndskade også i det andre kneet. Vårt råd er derfor at man ikke går tilbake til konkurransenivå i denne type idretter.

En korsbåndsoperasjon kan dessverre ikke forhindre risikoen for gradvis nedbrytning av leddflatene i kneet (artrose) over tid. Dette er en tilstand som oppstår hos 20-50 % av pasienter etter fremre korsbåndskade i kneet i løpet av 10-20 år etter skaden. Studier viser at like mange utvikler artrose enten man blir operert eller ikke.

Vær oppmerksom


Kontakt

Martina Hansens Hospital Ortopedisk mottak

Kontakt Ortopedisk mottak

Oppmøtested

Ortopedisk mottak finner du i 1. etasje. Ved oppmøte skal du gå inn hovedinngangen og melde deg i resepsjonen. Når du har resepsjonen på din venstre side kan du gå til høyre. Ortopedisk mottak er rett frem i korridoren. Følg skilting. 

En bygning med et skilt på

Martina Hansens Hospital

Dønskiveien 8, 1346 Gjettum

Transport

​Adressen til hospitalet er Dønskiveien 8, 1346 Gjettum. ​

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.​​​​

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215A eller 215B i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter

Drosje/taxi 

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Det er behandler som bestiller reise med drosje/pasienttaxi når du trenger dette på grunn av helsen din. ​


Parkering for besøkende - betaling (man-fre 06-17)

På hospitalets område finnes det 55 parkeringsp​​lasser (herav 6 HC og 6 ladeplasser) innen 50-100 meter fra bygget som kan disponeres av pasienter, pårørende og andre ​besøkende. 

Se kart over gjesteparkeringsområde​​t (PDF)

Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport​ så langt det er mulig.

Det er viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Hvis du blir forsiket kan du ringe sentralbordet på 67 500 800, slik at de kan varsle avdelingen.​

Parkeringstid og betaling

Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsområdet mot parkeringsavgift, mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Se skilting der du parkerer. 

Martina Hansens Hospital har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester. Du kan betale med kort i parkeringsautomat og appen EasyPark. Det er egne priser for betaling i EasyPark-appen.

Mer informasjon om parkering og priser på aimopark.no

​Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 06.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 3 p-plasser for bevegelseshemmede til venstre for hovedinngangen og 3 plasser til høyre på parkeringsplassen, nærmest hovedinngangen. 

Se kart over HC-plasser​ (PDF)​

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten. Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat. Dersom det ikke er ledig HC-plass kan du parkere på vanlig parkeringsplass og trenger ikke betale så fremt du har gyldig og synlig oblat i frontruten.

Ladeplasser / El-bil parkering

Hospitalet har 6 p-plasser med lademuligheter mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Strømmen er kun på i avgiftsperioden. Ladeplassene er skiltet. Ved parkering på ladeplasser må du betale parkeringsavgift på lik linje med ordinære parkeringsplasser. Det er gratis å lade og det er ingen ladeplikt for å parkere på ladeplassene. 

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid/betalt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke ny kortbelastning eller lignende. Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du selv ta kontakt med Aimo Park​

Parkering for ansatte

Hospitalet har egne parkeringsordninger for ansatte. Ansatte finner informasjon om parkeringsordninger og reglement på intranett​.

Praktisk informasjon

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. 

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.​

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Nærmeste sted for uttak av penger er i kiosken på Bærum sykehus. 

Vi har begrensninger for besøk av innlagte pasienter:
 • ​Besøkstid er fra kl. 18.00 til 19.00. 
 • Det er ikke anledning til å besøke pasienter på operasjonsdagen.
 • Innlagte pasienter kan som hovedregel få besøk av inntil to besøkende om gangen. Er det ønskelig med flere besøkende må dette avklareres med avdelingen i forkant av besøket.​

Andre hensyn - gaver til p​​asienter
Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier skal pasientrommene på sengeposten være fri for blomster. 
 
Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.​

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp finner du i timebrevet ditt.

​For å unngå gebyr må du gi beskjed senest 24 timer før. Er timen din på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før. Har du time etter en helligdag må du avbestille siste ukedag før helligdagen. 

Mer om timeendring

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Mer om egenandel på helsenorge.no

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Mer om ulike betalingsordninger

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Mer om frikort hos helsenorge.no

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter. Du kan betale med bankkort eller vi kan sende faktura hjem til deg i posten.

​​For å unngå gebyr må du gi beskjed senest 24 timer før. Er timen din på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før. Har du time etter en helligdag må du avbestille siste ukedag før helligdagen. 

Avbestiller du timen for sent må du betale gebyr. Møter du ikke opp til timen uten å avbestille vil du motta gebyr for manglende oppmøte/avbestilling.

Mer om timeendring

Mer om takster på egenandeler og gebyr (helsenorge.no)

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).

Hvordan bestille time

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende.

Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus. ​​

Dersom du skal overnatte på hotell før operasjon anbefaler vi at du bestiller rom med dusj.​ Mange standardrom har kun badekar.

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anvist røykeplass. 

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender e-post eller post til hospitalet, er det dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett funksjon/avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Informasjon om ventetider finner du på Helsenorge:

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Ventetidene til hospitalet finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les hva du må gjøre for å få dekket utgifter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Mer om dine rettigheter som pasient eller pårørende

Nye pasienter som skal til ortopedisk konsultasjon må fylle ut digitalt skjema om helseopplysninger. ​

​Åpne skjema om helseopplysninger

​Slik kobler du til trådløst nettverk

 1. Koble deg på nettverket "HSO Gjest".

 2. Trykk på "Har du ikke bruker?" og oppgi navn og telefonnummer, deretter trykk på "send inn".

 3. Logg inn med brukernavn og passord som du mottar på SMS.

Fremgangsmåten kan variere noe ut ifra hvilken nettleser du bruker.

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk eller bentetthetsmåling må fylle ut et skjema før første time​.

Åpne skjemaene​​​

​På grunn av allergier ønsker vi ikke avskårne blomster på pasientrommene. Ønsker du å ha med en oppmerksomhet ved besøk til en pasient setter vi pris på om du velger noe annet enn blomster.