Behandling, Operasjon

Skulder, Skulderprotese

Pasienter som har behov for skulderprotese blir operert av høyt spesialiserte protesekirurger. Kirurgene ved kne- og skulderseksjonen utfører over 500 proteseoperasjoner i året og har lang erfaring med å vurdere hvilken teknikk som passer til hver enkelt pasient.

Den hyppigste årsaken til proteseoperasjon er uttalt artrose. Symptomene kommer ofte gradvis, noen ganger over flere år. Artrosen kan gjøre det vanskelig å bruke armen i det daglige.

Målet med en operasjon er hovedsaklig smertelindring og bedring av bevegelighet. 

Skal du gjennomgå en proteseoperasjon ber vi deg lese informasjonsbrosjyren om skulderprotese:

Henvisning og vurdering

Hvis du har skuldersmerter er det i første omgang fastlegen din som vurderer dette, og undersøker den skulderen. Ved mistanke om artrose blir det ofte bestilt røntgen av leddet. Dersom røntgenbildet viser artrose-forandringer i leddet, kan flere typer behandling være aktuelt.

Hvis du har smerter på grunn av artrose i skulderen, er det viktig at du har prøvd ikke-kirurgisk behandling før det vurderes om du skal ha protese. Behandlingen av artrose i skulderen består i første omgang av smertelindring, råd om tilpasset aktivitet og behandling hos fysioterapeut. Kortison-sprøyte kan lindre plagene.

Hvis du har gjennomgått riktig ikke-kirurgisk behandling, og fortsatt har store plager som hemmer deg i hverdagen, kan fastlegen henvise deg til vurdering ved ortopedisk poliklinikk ved Martina Hansens Hospital. Ortopeden vil da i samråd med deg vurdere om du trenger en hofteprotese.

Før

Når det er klart at du skal opereres, skal du før operasjonen gjennom noen forberedelser for å redusere risikoen for komplikasjoner. 

Preoperativ poliklinikk

De fleste som skal innlegges til opererasjon kalles inn til en forberedende undersøkelse dagen før de skal opereres. Du møter da vanligvis sykepleier, anestesilege og kirurg. 
 
 • Sykepleier har samtale med deg om behov for hjelp og tilrettelegging, og om eventuelle sykdommer du måtte ha. Du får informasjon, og det blir gjort forberedelser i henhold til våre rutiner før operasjonen. Det er diverse undersøkelser og papirer som skal fylles ut, og det kan være aktuelt å ta blodprøver og/eller røntgenundersøkelser.
 • Anestesilegen gir deg informasjon om bedøvelsen under inngrepet og går gjennom tidligere sykdommer og medikamenter du står på for å forberede bedøvelsen best mulig.
 • Kirurgen som skal operere deg vil undersøke deg og forklarer deg/blir enig med deg om hva som skal gjøres og hva du kan forvente som resultat.
Etter undersøkelsen reiser du hjem og sover hjemme natten før operasjonen. Operasjonen foregår samme dag som innleggelsesdagen.

Vær nøye med kroppsvask

Du skal dusje og vaske håret på operasjonsdagen, og være nøye med kroppsvask. Etter du har dusjet skal du ikke bruke parfyme, kremer, sminke, smykker, piercinger eller neglelakk, og du skal ha på deg rene klær. Dersom du møter på sykehuset på operasjonsdagen, skal du ta grundig kroppsvask hjemme.

Faste og medisiner

På operasjonsdagen skal du møte fastende. Faste betyr at du ikke skal spise, drikke, røyke, snuse, spise drops, tyggis eller lignende. Du skal faste fra midnatt dagen før operasjonen. Du skal kun ta eventuelle medisiner som du på forhånd har fått beskjed om er sikre å bruke.

Under

Klargjøring

Etter at du er klargjort til operasjonen blir du tatt opp til operasjonsavdelingen som ligger i 4. etasje. Vi passer på at du får forberedende medisiner allerede før du tas opp til operasjon.

Innledningsrommet

Vi tar deg først til innledningsrommet hvor du blir møtt av en anestesisykepleier som følger deg gjennom hele operasjonen. Han eller hun er din kontaktperson og passer på at du har det bra.

Du blir koblet til diverse overvåkningsutstyr og får lagt en "kanyle" i en blodåre på hånden for å kunne motta væske og medisiner, og eventuelt et kateter i urinblæren.

Du får som regel en nerveblokkade mot de aktuelle nervene i 
skulderområdet. I tillegg planlegges det for å gi deg en generell 
narkose av en anestesilege, slik at du sover igjennom hele 
operasjonen. I enkelte tilfeller kan det hende at kirurgen setter 
lokalbedøvelse under operasjonen istedenfor nerveblokkade. 

Deretter blir du flyttet over på et operasjonsbord og trillet inn på en operasjonsstue.

Operasjonsstua

På operasjonsstua blir du lagt i riktig posisjon og operasjonsfeltet blir vasket med desinfeksjonsmiddel. Så dekker vi til rundt og monterer et forheng slik at du ikke kan se operasjonsfeltet. Når alt er klart begynner kirurgen å operere. 
Etter

Postoperativ avdeling

Etter operasjonen er avsluttet blir du flyttet tilbake til sengen din og trillet til postoperativ avdeling. På postoperativ avdeling blir du koblet til diverse overvåkningsutstyr og blir passet på av en intensivsykepleier. Her tilser vi at du er optimalt smertelindret. Etter hvert blir du trillet videre til sengeposten.

På sengeposten

Vi har 2 hovedmål for oppholdet ditt etter operasjonen: 
 • Redusere smertene til et - for deg - akseptabelt nivå.
 • Rask mobilisering - slik at du kommer i gang og kan bevege deg rundt - kort tid etter operasjonen. 

1. Smertebehandling:

Innsetting av skulderprotese medfører en del sårsmerter første tiden etterpå. Du vil derfor få en "grunnpakke" med smertestillende medisiner til faste tider de første dagene. I tillegg får du smertestillende medisin etter behov. Medisinene tar ikke bort all smerte, men er ment å redusere den til et nivå hvor du har det bra. Sårsmerter er ikke farlig og betyr 
ikke at noe er galt! 

Smertene skyldes også hevelse i operasjonsområdet. Det kan føles som "spreng"-smerter. Hevelsen kan øke på de første 2 døgnene. Vi bruker derfor en kjølemansjett på skulderen. Denne reduserer hevelsen og lindrer smerte. 

2. Rask mobilisering er viktig av flere grunner: 

Rask mobilisering gjør at naturlige kroppsfunksjoner kommer raskere i gang, reduserer risikoen for alvorlige komplikasjoner, og det gjør at funksjonen i skulderen og armen kommer raskere i gang og dermed sikrer et bedre resultat etter proteseoperasjonen. Rask mobilisering forutsetter imidlertid tilfredsstillende smertelindring.

Fra operasjonen og til morgenen etter ligger du med den opererte skulderen i ro i fatle. Det er viktig å komme tidlig i gang med opptrening etter operasjon. Personalet vil hjelpe deg i starten slik at du blir trygg på normal aktivitet. Du skal bruke fatle første natt og etter dette ved behov som smertelindring og beskyttelse de første 2-3 ukene etter operasjon. 


Forventet egeninnsats

Du skal så raskt som mulig gjøre mest mulig på egen hånd.Under oppholdet får du veiledning av fysioterapeut i egentrening. Øvelsene er lette og skal gjøres flere ganger daglig. Øvelsene skal du også bruke den første tiden hjemme. 
Vi forventer at du er aktiv i opptreningen. Siden sykehusinnleggelsen er relativt kort, er det store forventninger til deg. 

Varigheten på innleggelsen vurderer vi ut fra visse kriterier slik som at du kommer deg inn/ut av sengen selv, klarer deg selv til toalettet, klarer påkledning og øvelser selv, at du har tørt sår og er greit smertelindret. Utreise kan skje allerede første dag etter operasjonen hvis kriteriene er oppfylt. Det vanlige er at du er innlagt med 2 overnattinger etter operasjonen.

Utskrivelse

De aller fleste proteseopererte reiser direkte hjem. Bor du alene er det spesielt viktig med god planlegging slik at det er best mulig tilrettelagt hjemme. Tidligere var det vanlig å reise til et rehabiliteringssted etter proteseoperasjoner. Slik er det ikke lenger og antall rehabiliteringsplasser for proteseopererte er betydelig redusert. I det ortopediske fagmiljøet er det bred enighet om at pasienten skal fortsette rehabilitering fra sitt eget hjem, med støtte av fysioterapeut i lokalmiljøet.


Kontroll etter utskrivning fra sykehuset

Etter 2 måneder er det kontroll hos fysioterapeut. Etter 6 måneder er det kontroll hos kirurg inkludert røntgenbilde og ny time hos fysioterapeut. 

Prognose

Mellom 80 og 90 % av de som opereres er fornøyd med resultatet; det vil si at 10–20 % ikke er fornøyde av forskjellige grunner, og noen få av disse er direkte misfornøyde og angrer på operasjonen. Data fra Nasjonalt Register for Leddproteser viser at mer enn 90 % av pasienter med skulderprotese fortsatt har protesen sin etter 10 år. Vær oppmerksom

De vanligste komplikasjonene etter skulderproteseoperasjon er infeksjon i protesen, blodpropp, og instabilitet i protesen eller protesen kan gå ut av ledd.

Hvis du opplever tegn til at du har fått en komplikasjon skal du ta kontakt med oss!

Kontakt

Martina Hansens Hospital Ortopedisk mottak

Kontakt Ortopedisk mottak

Oppmøtested

Ortopedisk mottak finner du i 1. etasje. Ved oppmøte skal du gå inn hovedinngangen og melde deg i resepsjonen. Når du har resepsjonen på din venstre side kan du gå til høyre. Ortopedisk mottak er rett frem i korridoren. Følg skilting. 

En bygning med et skilt på

Martina Hansens Hospital

Dønskiveien 8, 1346 Gjettum

Transport

​Adressen til hospitalet er Dønskiveien 8, 1346 Gjettum. ​

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.​​​​

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215A eller 215B i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter

Drosje/taxi 

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Det er behandler som bestiller reise med drosje/pasienttaxi når du trenger dette på grunn av helsen din. ​


Parkering for besøkende - betaling (man-fre 06-17)

På hospitalets område finnes det 55 parkeringsp​​lasser (herav 6 HC og 6 ladeplasser) innen 50-100 meter fra bygget som kan disponeres av pasienter, pårørende og andre ​besøkende. 

Se kart over gjesteparkeringsområde​​t (PDF)

Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport​ så langt det er mulig.

Det er viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Hvis du blir forsiket kan du ringe sentralbordet på 67 500 800, slik at de kan varsle avdelingen.​

Parkeringstid og betaling

Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsområdet mot parkeringsavgift, mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Se skilting der du parkerer. 

Martina Hansens Hospital har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester. Du kan betale med kort i parkeringsautomat og appen EasyPark. Det er egne priser for betaling i EasyPark-appen.

Mer informasjon om parkering og priser på aimopark.no

​Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 06.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 3 p-plasser for bevegelseshemmede til venstre for hovedinngangen og 3 plasser til høyre på parkeringsplassen, nærmest hovedinngangen. 

Se kart over HC-plasser​ (PDF)​

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten. Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat. Dersom det ikke er ledig HC-plass kan du parkere på vanlig parkeringsplass og trenger ikke betale så fremt du har gyldig og synlig oblat i frontruten.

Ladeplasser / El-bil parkering

Hospitalet har 6 p-plasser med lademuligheter mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Strømmen er kun på i avgiftsperioden. Ladeplassene er skiltet. Ved parkering på ladeplasser må du betale parkeringsavgift på lik linje med ordinære parkeringsplasser. Det er gratis å lade og det er ingen ladeplikt for å parkere på ladeplassene. 

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid/betalt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke ny kortbelastning eller lignende. Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du selv ta kontakt med Aimo Park​

Parkering for ansatte

Hospitalet har egne parkeringsordninger for ansatte. Ansatte finner informasjon om parkeringsordninger og reglement på intranett​.

Praktisk informasjon

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. 

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.​

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Nærmeste sted for uttak av penger er i kiosken på Bærum sykehus. 

Vi har begrensninger for besøk av innlagte pasienter:
 • ​Besøkstid er fra kl. 18.00 til 19.00. 
 • Det er ikke anledning til å besøke pasienter på operasjonsdagen.
 • Innlagte pasienter kan som hovedregel få besøk av inntil to besøkende om gangen. Er det ønskelig med flere besøkende må dette avklareres med avdelingen i forkant av besøket.​

Andre hensyn - gaver til p​​asienter
Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier skal pasientrommene på sengeposten være fri for blomster. 
 
Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.​

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp finner du i timebrevet ditt.

​For å unngå gebyr må du gi beskjed senest 24 timer før. Er timen din på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før. Har du time etter en helligdag må du avbestille siste ukedag før helligdagen. 

Mer om timeendring

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Mer om egenandel på helsenorge.no

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Mer om ulike betalingsordninger

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Mer om frikort hos helsenorge.no

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter. Du kan betale med bankkort eller vi kan sende faktura hjem til deg i posten.

​​For å unngå gebyr må du gi beskjed senest 24 timer før. Er timen din på en mandag, må du gi beskjed senest fredagen før. Har du time etter en helligdag må du avbestille siste ukedag før helligdagen. 

Avbestiller du timen for sent må du betale gebyr. Møter du ikke opp til timen uten å avbestille vil du motta gebyr for manglende oppmøte/avbestilling.

Mer om timeendring

Mer om takster på egenandeler og gebyr (helsenorge.no)

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).

Hvordan bestille time

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende.

Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus. ​​

Dersom du skal overnatte på hotell før operasjon anbefaler vi at du bestiller rom med dusj.​ Mange standardrom har kun badekar.

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anvist røykeplass. 

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender e-post eller post til hospitalet, er det dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett funksjon/avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Informasjon om ventetider finner du på Helsenorge:

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Ventetidene til hospitalet finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les hva du må gjøre for å få dekket utgifter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Mer om dine rettigheter som pasient eller pårørende

Nye pasienter som skal til ortopedisk konsultasjon må fylle ut digitalt skjema om helseopplysninger. ​

​Åpne skjema om helseopplysninger

​Slik kobler du til trådløst nettverk

 1. Koble deg på nettverket "HSO Gjest".

 2. Trykk på "Har du ikke bruker?" og oppgi navn og telefonnummer, deretter trykk på "send inn".

 3. Logg inn med brukernavn og passord som du mottar på SMS.

Fremgangsmåten kan variere noe ut ifra hvilken nettleser du bruker.

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk eller bentetthetsmåling må fylle ut et skjema før første time​.

Åpne skjemaene​​​

​På grunn av allergier ønsker vi ikke avskårne blomster på pasientrommene. Ønsker du å ha med en oppmerksomhet ved besøk til en pasient setter vi pris på om du velger noe annet enn blomster.