Illustrasjon av en hånd som holder mobil, og person som sitter foran PC . Skjermene viser forsiden på helsenorge.no

Digitale tjenester

Digitale helsetjenester

Den nasjonale helseportalen Helsenorge tilbyr digitale tjenester som forenkler din kontakt med sykehuset. God informasjon om innsikt i egen helse er viktig for at du kan delta i valg som gjelder behandling og oppfølging av din egen sykdom og helse.

Sykehuset jobber med å ta i bruk flere digitale ​​tjenester for pasienter. På denne siden vil du finne mer informasjon om hvilke digitale tjenester som er tilgjengelig.

Sykehuset jobber med innføre digital pasientjournal for pasienter . Frem til dette er tilgjengelig må du kontakte oss dersom du ønsker å få en kopi av journalen din.​

Husk at pasientjournalen er laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først og fremst for å være forståelig for menigmann.


Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. 

Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem.

Logg inn for å se din kjernejournal (helsenorge.no)​


Dersom du har fått en henvisning til sykehuset kan du følge med på hvor langt henvisningen din er kommet på helsenorge.no. Her kan du se når henvisningen er mottatt, vurdert og om du har fått time. Tjenesten gir også informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. 

Når henvisningen er vurdert vil du motta brev med mer informasjon. 

Logg inn for å se dine henvisninger (helsenorge.no)Vi kan sende timebrev til pasienter digitalt. Registrer deg på helsenorge.no, så kan vi sende timeinnkallingen til din innboks der. Da får du brevet umiddelbart. Vi kan også sende innkallingen til Digipost eller e-Boks. Vi varsler deg på SMS når brevet ligger klart. 

​Mer om hvordan du kan motta timebrev digitalt

 

Ved konsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om å bruke videokonsultasjon. Vi benytter "Confrere" som er en løsning som tilbyr videokonsultasjoner mellom pasient og helsepersonell.​

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.


På Martina Hansens Hospital får utvalgte pasienter tilbud om hjemmeoppfølging gjennom "MyDignio"-appen. Pasienten egenrapporterer status for sykdommen/egen helse og helsepersonell følger med på det som rapporteres.

Oppfølgingen er et tilbud i tillegg til ordinær pasientoppfølging med fysiske konsultasjoner etter behov. 

Appen gjør oppfølgingen mer fleksibel både for helsepersonell og pasienter. 

Under finner du en QR-kode til vårt e-læringskurs for pasienter som har avtalt bruk av MyDignio for digital hjemmeoppfølging. 

Kurset gir en innføring i MyDignio, fordeler, hvordan det fungerer, og brukerveiledning i å komme i gang og bruke av appen.

Kurset tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre.

QR-kode

 

 

 

 

 

 

Https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=2563

Foreldre og foresatte til barn under 12 år kan fra 1. juni 2022 bruke tjenester på helsenorge.no på vegne av barnet. På denne måten blir det lettere å følge opp kontakten med sykehuset. 

Foreldres tilgang ti helseopplysninger begrenses automatisk når barnet fyller 12 år.

Pasienter mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over sin egen helse, med noen unntak.

Mer om bruk av tjenestene for barn og ungdom (helsenorge.no)​Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage. Pasienter kan klage via elektronisk skjema for rettighetsklage på helsenorge.no.Helsetjenester på Helsenorge.no

​Helsenorge er det offisielle nettstedet for innbyggere i Norge. Innholdet på nettsiden blir levert av ulike aktører i helsesektoren.

For å få tilgang til digitale helsetjenester gjennom helsenorge.no må være over 16 år og ha​ en brukerprofil på helsenorge.no, der du har samtykket til full tilgang. ​
Du kan også bruke tjenestene på helsenorge.no på andres vegne​.
 
    Sist oppdatert 06.03.2023