HELSENORGE
Illustrasjon av en hånd som holder mobil, og person som sitter foran PC . Skjermene viser forsiden på helsenorge.no
Digitale tjenester

Digitale helsetjenester

Den nasjonale helseportalen Helsenorge tilbyr digitale tjenester som forenkler din kontakt med sykehuset. God informasjon om innsikt i egen helse er viktig for at du kan delta i valg som gjelder behandling og oppfølging av din egen sykdom og helse.

Sykehuset jobber med å ta i bruk flere digitale ​​tjenester for pasienter. På denne siden vil du finne mer informasjon om hvilke digitale tjenester som er tilgjengelig.

Digital pasientjournal

Sykehuset jobber med innføre digital pasientjournal for pasienter . Frem til dette er tilgjengelig må du kontakte oss dersom du ønsker å få en kopi av journalen din.​

Husk at pasientjournalen er laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først og fremst for å være forståelig for menigmann.


Kjernejournal - opplysninger om din helse

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. 

Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem.

Logg inn for å se din kjernejournal (helsenorge.no)​


Se status på dine henvisninger

Dersom du har fått en henvisning til sykehuset kan du følge med på hvor langt henvisningen din er kommet på helsenorge.no. Her kan du se når henvisningen er mottatt, vurdert og om du har fått time. Tjenesten gir også informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. 

Når henvisningen er vurdert vil du motta brev med mer informasjon. 

Logg inn for å se dine henvisninger (helsenorge.no)Motta timebrev digitalt

Vi kan sende timebrev til pasienter digitalt. Registrer deg på helsenorge.no, så kan vi sende timeinnkallingen til din innboks der. Da får du brevet umiddelbart. Vi kan også sende innkallingen til Digipost eller e-Boks. Vi varsler deg på SMS når brevet ligger klart. 

​Mer om hvordan du kan motta timebrev digitalt


Videokonsultasjon

Ved konsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om å bruke videokonsultasjon. Vi benytter "Confrere" som er en løsning som tilbyr videokonsultasjoner mellom pasient og helsepersonell.​

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.


Digital hjemmeoppfølging - Dignio

​Pasienter ved enkelte avdelinger kan få tilgang til hjemmeoppfølging gjennom en digital løsning, hvor helsepersonell samhandler med pasienter gjennom en app på mobiltelefon. 

Gjennom appen kan pasienter egenrapportere status og helsepersonell kan følge med på det som rapporteres på en trygg måte. Appen vil gjøre oppfølging mer fleksibelt både for helsepersonell og pasienter. Pasienter som har mindre behov for fysisk oppfølging vil spare tid på å reise inn til sykehuset til faste kontroller og kan heller avtale fysisk oppmøte ved behov.


Digitale helstejenester for barn og ungdom

Foreldre og foresatte til barn under 12 år kan fra 1. juni 2022 bruke tjenester på helsenorge.no på vegne av barnet. På denne måten blir det lettere å følge opp kontakten med sykehuset. 

Foreldres tilgang ti helseopplysninger begrenses automatisk når barnet fyller 12 år.

Pasienter mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over sin egen helse, med noen unntak.

Mer om bruk av tjenestene for barn og ungdom (helsenorge.no)​


Skjema rettighetsklage


Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage. Pasienter kan klage via elektronisk skjema for rettighetsklage på helsenorge.no.


 
Fant du det du lette etter?