HELSENORGE

Forskere

Her kan du bli litt mer kjent med våre forskere, hvilke prosjekter de jobber med og deres publikasjoner.

Våre forskere

Cathrine Aga (Ortoped, PhD)

Portrett av Cathrine Aga

Cathrine Aga er overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi og har i Januar 2019 tatt en doktorgrad som omhandler kirurgisk behandling av korsbåndsskader. Aga jobber til daglig som ortoped på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Aga er tilknyttet Oslo Universitetssykehus og Senter for idrettsskadeforskning med studien "Single- eller Double bundle rekonstruksjon av fremre korsbånd, en randomisert og kontrollert studie".2-års resultatene fra denne studien ble publisert i august 2018. Flere av studiene i doktorgradsprosjektet hennes er utført i samarbeid med doktor LaPrade på Steadman Philippon Research Institute i Vail, Colorado, USA. I tillegg har hun i samarbeid med Nasjonalt Korsbåndregister, sett på overlevelse av korsbåndopererte knær i Skandinavia.

Pågående forskningsprosjekter

Single-bundle versus double-bundle ACL reconstruction; a prospective, randomized controlled study of 120 patients. Prosjektleder: Cathrine Aga.

Publikasjoner

2021
Lateral meniscal posterior root tears experience acceptable healing status after transtibial repair technique. J Exp Orthop. 2021 Dec 9;8(1):114. 
Aga C, Aasen IB, Brocker C, Kise NJ, Heir S.​

2019

2018
No Difference in the KOOS Quality of Life Subscore Between Anatomic Double-Bundle and Anatomic Single-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction of the Knee: A Prospective Randomized Controlled Trial With 2 Years' Follow-up.
Av: Aga C, Risberg MA, Fagerland MW, Johansen S, Trøan I, Heir S, Engebretsen L.

2017
Risk of Revision Was Not Reduced by a Double-bundle ACL Reconstruction Technique: Results From the Scandinavian Registers
Av: Aga, Cathrine; Kartus, JT; Lind, M; Lygre, SHL; Granan, Lars- Petter; Engebretsen, Lars

2016   
Tunnel widening in single- versus double-bundle anterior cruciate ligament reconstructed knees.
Av: Aga, Cathrine; Wilson, Katharine J; Johansen, Steinar; Dornan, Grant; La Prade, Robert F; Engebretsen, Lars

2014
Measurements of bone tunnel size in anterior cruciate ligament reconstruction: 2D versus 3D computed tomography model. Journal of experimental orthopaedics, 1(1), 2.
Av: Crespo, B., Aga, C., Wilson, K. J., Pomeroy, S. M., LaPrade, R. F., Engebretsen, L., & Wijdicks, C. A. (2014).

2013
Biomechanical comparison of interference screws and combination screw and sheath devices for soft tissue anterior cruciate ligament reconstruction on the tibial side.
Av: Aga, Cathrine; Rasmussen, Matthew T; Smith, Sean D; Jansson, Kyle S; LaPrade, Robert F; Engebretsen, Lars; Wijdicks, Coen A

Elisabeth Thornes (fysioterapeut, PhD)

Portrett av Elisabeth Thornes

Elisabeth Thornes er spesialfysioterapeut med MSc. I 2020 tok Thornes en doktorgrad som omhandler Spinalstenose og fysisk funksjon. Hennes forskninger er knyttet til ryggseksjonen og personer som behandles for symptomatisk spinal stenose.Publikasjoner


2019

Low-impact exercise program for patients with symptomatic lumbar spinal stenosis awaiting surgery: a controlled pilot study. The European Journal of Physiotherapy. 
Thornes E, Robinson H. S, Moosmayer S, Ekeland A, Vøllestad N. K  

2018

Dynamic balance in patients with degenerative lumbar spinal stenosis; a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jun 15;19(1):192. 
Thornes E, Robinson HS, Vøllestad NK.

2017

Good functional results following high tibial opening-wedge osteotomy of knees with medial osteoarthritis: A prospective study with a mean of 8.3years of follow-up. Knee. 2017 Mar;24(2):380-389. Epub 2017 Jan 9.
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Thornes E, Heir S.

2016

Degenerative lumbar spinal stenosis and physical functioning: an exploration of associations between self-reported measures and physical performance tests.
Thornes E, Robinson HS, Vøllestad NK

2011

Prognosis of surgical treatment for degenerative lumbar spinal stenosis: a prospective cohort study of clinical outcomes and health-related quality of life across gender and age groups.
Thornes E, Ikonomou N, Grotle M.

2010

Time-dependent improvement in functional outcome following LCS rotating platform knee replacement.
Nerhus TK, Heir S, Thornes E, Madsen JE, Ekeland A.

2008

Cross-cultural adaptation of the Norwegian version of the spinal stenosis measure.
Thornes E, Grotle M.

Publiserte fagprosedyrer

"Subakromiale smerter - fysioterapi"
B. Haldorsen, Y. Røe, E. Thornes, K. E. Røijen og N. G. Juel. ​


Erik Jansen (ortoped)

Portrett av Erik Jansen

Erik Jansen er spesialist i ortopedi og jobber som overlege ved hofteseksjonen Martina Hansens Hospital. Klinisk interesseområde er proteser i hofter og knær. Martina Hansen Hospital deltar i en stor internasjonal multisenter studie for oppfølging av en ny type kneprotese og Jansen er prosjektleder for det norske bidraget. Han har også en studie gående som undersøker langtidsresultater hos pasienter operert med medial halvprotese i kne.Geir Hjorthaug (ortoped, PhD)

Portrett av Geir Hjorthaug

Foto: Amalie Huth Hovland/UiO

Geir Aasmund Hjorthaug er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber på seksjon for håndkirurgi og fotkirurgi​ ved Martina Hansens Hospital. Hjorthaug har doktorgrad som omhandlerer tilheling av leddbåndskader og bruddskader.

Publikasjoner


2019
Short-term perioperative parecoxib is not detrimental to shaft fracture healing in a rat model. Bone Joint Res. 2019 Nov 2;8(10):472-480.
Hjorthaug GA, Søreide E, Nordsletten L, Madsen JE, Reinholt FP, Niratisairak S, Dimmen S.

2018

Negative effect of zoledronic acid on tendon-to-bone healing. Acta Orthop 2018:1-7.
Hjorthaug GA, Søreide E, Nordsletten L, Madsen JE, Reinholt FP, Niratisairak S, Dimmen S.

2016

The Effect of Limited Perioperative Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs on Patients Undergoing Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. AJSM 2016.
Søreide E, Granan LP, Hjorthaug GA, Espehaug B, Dimmen S, Nordsletten L.

2014

Tendon to bone tunnel healing-A study on the time-dependent changes in biomechanics, bone remodeling, and histology in a rat model. J Orthop Res. 2014.
Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Steen H, Dimmen S.
  
The effect of a pre- and postoperative orthogeriatric service on cognitive function in patients with hip fracture: randomized controlled trial (Oslo Orthogeriatric Trial). BMC Med. 2014;12(1):63.
Watne LO, Torbergsen AC, Conroy S, Engedal K, Frihagen F, Hjorthaug GA, et al.

2012

Assessment of volar angulation and shortening in 5th metacarpal neck fractures: an inter- and intra-observer validity and reliability study. J Hand Surg Eur Vol. 2012.
Sletten IN, Nordsletten L, Hjorthaug GA, Hellund JC, Holme I, Kvernmo HD.
  
Identification of neck versus shaft fractures (INS method). A new definition of metacarpal neck area and metacarpal neck fractures. Manuscript. https://www.duo.uio.no/handle/10852/41732
Sletten IN, Nordsletten L, Hjorthaug GA, Holme I, Hellund JC, Kvernmo HD.

Abstract/Poster presentasjoner

2017

Ingen negativ effekt ved tidlig eller forsinket kortvarig administrasjon av parecoxib ved bruddtilheling - en eksperimentell studie. Hjorthaug GA, Søreide E, Nordsletten L, Madsen JE, Reinholt FP, Niratisairak S, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2017”.

2016

Effect of zoledronic acid on tendon to bone healing- An experimental study of biomechanics and bone remodeling in a rat model. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Søreide E, Dimmen S. Abstract presentation. Nordic Orthopaedic Federation Congress 2016, Linköping.

2014   
Effekt av zoledronsyre på sene-ben-tilheling - en eksperimentell studie. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Søreide E, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2014”.
Atrofisk pseudartrose i humerusskaftet og D-vitaminmangel - en kasuistikk. Hjorthaug GA, Frihagen F. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2014”.

2013   
Tilheling av sene i tibia bentunnel - en longitudinell eksperimentell studie. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2013”.

2012   
BMD ved normal tilheling av sene i tibia bentunnel - en longitudinell eksperimentell studie i rotte. Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Dimmen S. Abstract presentation: Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2012”.

2010

Relasjon mellom forandring av Hb og CRP postoperativt med tre ulike tilganger ved primær total hofteprotese. En retrospektiv studie. Hjorthaug GA, Månsson L, Baumann S. Annual meeting Norwegian Orthopaedic Association, “Høstmøtet 2010”.

Geir Solberg (ortoped)

Geir Solberg er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital.

Publikasjoner

2017

No difference in time-dependent improvement in functional outcome following closing wedge versus opening wedge high tibial osteotomy: a randomised controlled trial with two-year follow-up.
Nerhus TK, Ekeland A, Solberg G, Olsen BH, Madsen JE, Heir S.​

Radiological outcomes in a randomized trial comparing opening wedge and closing wedge techniques of high tibial osteotomy.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Mar;25(3):910-917. doi: 10.1007/s00167-015-3817-z.
Nerhus TK, Ekeland A, Solberg G, Sivertsen EA, Madsen JE, Heir S.


Hilde Haukeland (revmatolog)

Hilde Haukeland er spesialist i revmatiske sykdommer og jobber som overlege i revmatologi ved Martina Hansens Hospital.

Publikasjoner

2022
Identification and functional characterization of a novel susceptibility locus for small vessel vasculitis with MPO-ANCA. Rheumatology (Oxford). 2022 Aug 3;61(8):3461-3470​Dahlqvist J, Ekman D, Sennblad B, Kozyrev SV, Nordin J, Karlsson Å, Meadows JRS, Hellbacher E, Rantapää-Dahlqvist S, Berglin E, Stegmayr B, Baslund B, Palm Ø, Haukeland H, Gunnarsson I, Bruchfeld A, Segelmark M, Ohlsson S, Mohammad AJ, Svärd A, Pullerits R, Herlitz H, Söderbergh A, Rosengren Pielberg G, Hultin Rosenberg L, Bianchi M, Murén E, Omdal R, Jonsson R, Eloranta ML, Rönnblom L, Söderkvist P, Knight A, Eriksson P, Lindblad-Toh K.

2021
Long-Term Outcome in Systemic Lupus Erythematosus; Knowledge from Population-Based Cohorts. J Clin Med. 2021 Sep 22;10(19):4306.
Reppe Moe S, Haukeland H, Molberg Ø, Lerang K.

Lillegraven S, Paulshus Sundlisæter N, Aga AB, Sexton J, Olsen IC, Fremstad H, Spada C, Madland TM, Høili CA, Bakland G, Lexberg Å, Hansen IJW, Hansen IM, Haukeland H, Ljoså MA, Moholt E, Uhlig T, Solomon DH, van der Heijde D, Kvien TK, Haavardsholm EA.

2019

Development of CT-based methods for longitudinal analyses of paranasal sinus osteitis in granulomatosis with polyangiitis.
BMC Med Imaging. 2019 Feb 4;19(1):13. doi: 10.1186/s12880-019-0315-7.
Holme SS, Moen JM, Kilian K, Haukeland H, Molberg Ø, Eggesbø HB.

2016

Development of a feasible and responsive ultrasound inflammation score for rheumatoid arthritis t​​hrough a data-driven approach.
RMD Open. 2016 Dec 16;2(2):e000325. doi: 10.1136/rmdopen-2016-000325. eCollection 2016.
Aga AB, Berner Hammer H, Christoffer Olsen I, Uhlig T, Kvien TK, van der Heijde D, Fremstad H, Madland TM, Lexberg ÅS, Haukeland H, Rødevand E, Høili C, Stray H, Noraas AL, Widding Hansen IJ, Bakland G, Lillegraven S, Lie E, Haavardsholm EA. 

Ultrasound in management of rheumatoid arthritis: ARCTIC randomised controlled strategy trial.
BMJ. 2016 Aug 16;354:i4205. doi: 10.1136/bmj.i4205
Haavardsholm EA, Aga AB, Olsen IC, Lillegraven S, Hammer HB, Uhlig T, Fremstad H, Madland TM, Lexberg ÅS, Haukeland H, Rødevand E, Høili C, Stray H, Noraas A, Hansen IJ, Bakland G, Nordberg LB, van der Heijde D, Kvien TK. 

First step in the development of an ultrasound joint inflammation score for rheumatoid arthritis using a data-driven approach.
Ann Rheum Dis. 2016 Aug;75(8):1444-51. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207572.
Aga AB, Hammer HB, Olsen IC, Uhlig T, Kvien TK, van der Heijde D, Fremstad H, Madland TM, Lexberg ÅS, Haukeland H, Rødevand E, Høili C, Stray H, Bendvold AN, Soldal DM, Bakland G, Lie E, Haavardsholm EA.
 

Kjetil Nerhus (ortoped, PhD)

Kjetil Nerhus er spesialist i ortopedisk kirurgi og har en doktorgrad som omhandler kirurgisk behandling av artrose i kneet. Til daglig er Nerhus viseadministrerende og jobber som overlege på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Hans kliniske hovedinteresser er utredning og behandling av kne- og skulderlidelser.

Publikasjoner - Vitenskapelige artikler

2021
The effectiveness of exercise therapy and education plus cognitive behavioral therapy, alone or in combination with total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis - study protocol for the MultiKnee trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Dec 20;22(1):1054. 
Lindberg MF, Aamodt A, Badawy M, Bergvad IB, Borchgrevink P, Furnes O, Gay C, Heir S, Holm I, Indrekvam K, Kise N, Lau B, Magnussen J, Nerhus TK, Rognsvåg T, Rudsengen DE, Rustøen T, Skou ST, Stubberud J, Småstuen MS, Lerdal A.

2020
Better functional results of opening wedge HTO for varus knees with medial osteoarthritis than opening wedge LFO for valgus knees with lateral osteoarthritis.
Bone Jt Open. 2020 Nov 2;1(7):346-354
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Heir S.

Ekeland A, Nerhus TK.

2017
No difference in time-dependent improvement in functional outcome following closing wedge versus opening wedge high tibial osteotomy: a randomised controlled trial with two-year follow-up. Bone Joint J. 2017 Sep;99-B(9):1157-1166.​
Nerhus TK, Ekeland A, Solberg G, Olsen BH, Madsen JE, Heir S.​

Good functional results following high tibial opening-wedge osteotomy of knees with medial osteoarthritis: A prospective study with a mean of 8.3years of follow-up. Knee. 2017 Mar;24(2):380-389. Epub 2017 Jan 9. 
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Thornes E, Heir S.

Good functional results of distal femoral opening-wedge osteotomy of knees with lateral osteoarthritis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 May;24(5):1702-9. 
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Heir S.      

2015

Radiological outcomes in a randomized trial comparing opening wedge and closing wedge techniques of high tibial osteotomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Oct 14. Online first.
Nerhus TK, Ekeland A, Solberg G, Madsen JE, Heir S.

2012   

Time-dependent improvement in functional outcome following Oxford medial unicompartmental knee arthroplasty. Acta Orthop. 2012 Feb;83(1):46–52.
Nerhus TK, Heir S, Svege I, Skråmm I, Jervidalo T, Madsen JE, et al.     

2010

Time-dependent improvement in functional outcome following LCS rotating platform knee replacement. Acta Orthop. 2010 Dec;81(6):727–32.
Nerhus TK, Heir S, Thornes E, Madsen JE, Ekeland A.  

Focal cartilage defects in the knee impair quality of life as much as severe osteoarthritis: a comparison of knee injury and osteoarthritis outcome score in 4 patient categories scheduled for knee surgery. Am J Sports Med. 2010 Feb;38(2):231–7.
Heir S, Nerhus TK, Røtterud JH, Løken S, Ekeland A, Engebretsen L, et al.

1995

Testikkel ascens. Tidsskr Nor Legeforen. 1995 Feb 20;115(5):598–600.
Dahl HM, Nerhus TK, Haga OS, Haukaas S.

Medisinske bøker og bok-kapitler

Metodebok i skadebehandling 1-5. utgave.
(red. Lønne,G. & , Nerhus, T.K.), ISBN 978 -82-92934-07-4, Legeforlaget, Oslo, 2010.

Turnuslegeboka 4-6. utgave.
(red. Aabakken L, Bendz B), 978-82-92934-05-0, Legeforlaget, Oslo 2016. Medforfatter til kapittel om muskel skjelett, og til kapittel om sår- og brannskader.

Medisinske apper for iPhone/iPad
Metodebok i skadebehandling iOS utgave.
(red. Lønne,G. & , Nerhus, T.K.), i Apple Appstore, Legeforlaget, Oslo, 2012 og 2018.

Turnuslegeboka iOS utgave.
(red. Aabakken L, Bendz B), i Apple Appstore, Legeforlaget, Oslo, 2018.Morten H. Iversen (ortoped)

Morten H. Iversen er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber på hofteseksjonen ved Martina Hansens Hospital.

Pågående forskningsprosjekt


Prosjektbeskrivelse: Ikke kirurgisk behandling av hofteslitasje er begrenset til fysikalsk behandling og smertelindrende medisiner. Vårt mål er å teste ut Zoledronsyre på pasienter med hofteslitasje og bengarslesjoner. Dette er en randomsiert kontrollert dobbelt blindet studie hvor halvparten av pasientene får placebo. Primære endepunkt er å teste om pasientene får mindre smerte, men vi ønsker også å se om de får bedre funksjon, bedre benkvalitet og mindre slitasje sammenliknet med placebogruppen. Hvis man kan behandle artrose pasienter med Zoledronsyre kan man utsette protese i potensielt flere år. Dette kan ha stor betydning for unge protesepasienter som da kanskje slipper revisjon senere i livet.

Prosjektleder: Morten H. Iversen

Veiledere: Erik Fink Eriksen, Stig Heir, Pål Borgen​ og Lars Nordsletten​
Nina Kise (ortoped, PhD)

Portrett av Nina Kise

Nina Jullum Kise er oppvokst i Oslo. Hun er spesialist i ortopedisk kirurgi og er ansatt som overlege ved Kne- og Skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Kise har en doktorgrad som omhandler behandling av degenerative meniskskader. Hennes kliniske hovedinteresse er skader i kneets menisker og konsekvensen av og behandlingsalternativer for slike skader. Pågående studier

Screening av pasienter og behandlingsresultater (MultiKnee studien)Film: Nina Jullum Kise, knekirurg og forsker forteller om sin rolle i MultiKnee studien

Publikasjoner


2022

Kise NJ, Stig H. 

Berg B, Roos EM, Kise NJ, Engebretsen L, Holm I, Risberg MA. 

2021
The effectiveness of exercise therapy and education plus cognitive behavioral therapy, alone or in combination with total knee arthroplasty in patients with knee osteoarthritis - study protocol for the MultiKnee trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Dec 20;22(1):1054. 
Lindberg MF, Aamodt A, Badawy M, Bergvad IB, Borchgrevink P, Furnes O, Gay C, Heir S, Holm I, Indrekvam K, Kise N, Lau B, Magnussen J, Nerhus TK, Rognsvåg T, Rudsengen DE, Rustøen T, Skou ST, Stubberud J, Småstuen MS, Lerdal A. 

Aga C, Aasen IB, Brocker C, Kise NJ, Heir S.​

Berg B, Roos EM, Kise NJ, Engebretsen L, Holm I, Risberg MA.

2020

Development of osteoarthritis in patients with degenerative meniscal tears treated with exercise therapy or surgery: a randomized controlled trial. 2020, Osteoarthritis and Cartilage. SDU, OYS, Lu, OULU, UIO, AHUS, OUS, NIH, IOC, MHH
Berg, Bjørnar; Roos, Ewa M.; Englund, Martin; Kise, Nina Jullum; Tiulpin, Aleksei; Saarakkala, Simo; Engebretsen, Lars; Eftang, Cathrine N.; Holm, Inger; Risberg, May Arna. 

2019

Complex Tears, Extrusion, and Larger Excision Are Prognostic Factors for Worse Outcomes 1 and 2 Years After Arthroscopic Partial Meniscectomy for Degenerative Meniscal Tears: A Secondary Explorative Study of the Surgically Treated Group From the Odense-Oslo Meniscectomy Versus Exercise (OMEX) Trial. 2019, American Journal of Sports Medicine. SDU, MHH, OUS, NIH
Kise, Nina Jullum; Aga, Cathrine; Engebretsen, Lars; Roos, Ewa M.; Tariq, Rana; Risberg, May Arna.

2018

The 6-m timed hop test is a prognostic factor for outcomes in patients with meniscal tears treated with exercise therapy or arthroscopic partial meniscectomy: a secondary, exploratory analysis of the Odense-Oslo meniscectomy versus exercise (OMEX) trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018.
Kise NJ, Roos EM, Stensrud S, Engebretsen L, Risberg MA.
  
Enhanced angiogenesis and increased bone turnover characterize bone marrow lesions in osteoarthritis at the base of the thumb. Bone and Joint Research 2018 ;Volum 7.(6) s. 406-413. DIAKON MHH OUS UiO.
Shabestari, Maziar; Kise, Nina Jullum; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Sessing, Sølve; Hellund, Johan Castberg; Reseland, Janne Elin; Eriksen, Erik Fink; Haugen, Ida Kristin.

2017

Middle-aged patients with an MRI-verified medial meniscal tear report symptoms commonly associated with knee osteoarthritis. Acta orthopaedica 2017:1-6.
Hare KB, Stefan Lohmander L, Kise NJ, Risberg MA, Roos EM.

2016   

Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up. BMJ (Clinical research ed) 2016;354:i3740. Kise NJ, Risberg MA, Stensrud S, Ranstam J, Engebretsen L, Roos EM.

2015

All-inside suture device is superior to meniscal arrows in meniscal repair: a prospective randomized multicenter clinical trial with 2-year follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Jan;23(1):211-8. 
Kise NJ1, Drogset JO, Ekeland A, Sivertsen EA, Heir S.

Pål Borgen (Ortoped, PhD)

Portrett av Pål Borgen

Pål Borgen er spesialist i generell kirurgi og ortopedi. Han jobber som seksjonsoverlege ved hofteseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Han har arbeidet på Martina Hansens Hospital siden 1995 og hans kliniske hovedansvarsområde er utredning og behandling av kroniske og akutte lidelser i hofteregionen med hovedvekt på protesekirurgi. Borgen har en doktorgrad som omhandler tromboseprofylakse praksis ved protesekirurgi.Pågående forskningsprosjekter

  • Hvor lenge skal man gi tromboseprofylakse? Register basert studie (Kobling av data fra Norsk Leddregister og Norsk pasient register).
  • Time dependent changes of Exeter primary hip replacement. Oppfølgingsstudie av pasienter operert 2002.
  • Oppfølgingsstudie av Spitzy takplastikk.
  • Randomisert kontrollert studie av Zoledronsyre ved hofteledds artrose.

Publikasjoner

2017

Similar Clinical Outcomes with Preoperative and Postoperative Start of Thromboprophylaxis in THA: A Register-based Study.Clin Orthop Relat Res. 2017 Sep;475(9):2245-2252. Epub 2017 Jun 22.
Borgen PO, Pripp AH, Dybvik E, Leistad L, Dahl OE, Reikerås O.

Prothrombin fragment F1+2 in plasma and urine during total hip arthroplasty.
J Orthop. 2017 Aug 3;14(4):475-479. doi: 10.1016/j.jor.2017.08.001. eCollection 2017 Dec
Borgen PO, Reikeras O.

2014

Acetabular Wall Augmentation in Selected Patients With Recurrent Dislocation After THA. J Arthroplasty. 2014 Jun 20. pii: S0883-5403(14)00419-7. doi: 10.1016/j.arth.2014.06.011. [Epub ahead of print] PMID:25052045
Sivertsen EA, Borgen PO.

Activation of markers of inflammation, coagulation and fibrinolysis in musculoskeletal trauma. PLoS One. 2014 Nov 3;9(11):e107881. eCollection 2014.PMID:25364904
Reikerås O, Borgen P.

Changes in serum cytokines in response to musculoskeletal surgical trauma. BMC Res Notes. 2014 Mar 7;7:128. 
Reikeras O, Borgen P, Reseland JE, Lyngstadaas SP.

2013

Biomarkers of Coagulation and Fibrinolysis during Cemented Total Hip Arthroplasty with Pre- versus Postoperative Start of Thromboprophylaxis.
Thrombosis. 2013;2013:563217. Epub 2013 Dec 16.PMID:24455236[PubMed]
Borgen PO, Dahl OE, Reikeras O.

New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacement. Int J Technol Assess Health Care. 2013 Jul;29(3):234-43. Epub 2013 Jun 17. Review.PMID:23768996[PubMed - indexed for MEDLINE]
Hamidi V, Ringerike T, Hagen G, Reikvam Å, Klemp M. (The authors are grateful to Marita Heintz, Hege Kornør, Ingvil Sæterdal, Ingvild Kirkehei, PålBorgen, Ivar Sønbø Kristiansen, Torbjørn Wisløff, and Vigdis Laurak for their input and supportthroughout the Project.)

2012

Blood Loss in Cemented THA is not reduced with postoperative Versus preoperative Start of Thromboprophylaxis. Clin Orthop Relat Res 2012 Apr 3. (Epub ahead of print)
Borgen PO; Dahl OE; Reikerås O.

2010

Preoperative versus postoperative initiation of dalteparin thromboprophylaxis in THA. Hip Int. 2010. Vol 20 Issue 3 p 301-307.
Borgen,P.O.; Dahl,O.E.; Reikeras,O.

Clinical trial experience

1998 – 1999: Methro II – Martina Hansens Hospital
1999 – 2000: Methro III – Martina Hansens Hospital
2000 – 2001: Express – Martina Hansens Hospital
2002 – 2003: Bistro II – Martina Hansens Hospital
2004 – 2006: Renovate – Martina Hansens Hospital
2005 – 2006: Extend – Martina Hansens Hospital
2006 – 2007: Record – Martina Hansens Hospital

Stefan Moosmayer (Ortoped, PhD)

Portrett av Stefan Moosmayer

Stefan Moosmayer kommer opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi og har en doktorgrad som omhandler utredning og behandling av seneskader i skulderen. Han jobber som overlege på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Hans kliniske hovedinteresse er utredning og behandling av kroniske og akutte skulderskader. Han er forskningsleder for to internasjonale studier som undersøker effekten av forskjellige behandlingsmetoder ved akutte seneskader i skulderen og ved kalkskulder.

Pågående forskningsprosjekter

  • Sammenligning av kirurgisk og fysioterapeutisk behandling ved seneskade i skulderen.
  • Ultralydveiledet skylling av kalk ved kalkskulder - en metodeanalyse.
  • Behandling av akutt seneskade i skulder etter traume - sammenligning mellom senereparasjon og placebobehandling (skandinavisk samarbeidsstudie).
  • Behandling av kalkskulder - sammenligning mellom placebobehandling, kortisoninjeksjon og kalkskylling (norsk-svensk samarbeidsstudie).

Video

Forskning utført av Moosmayer og andre kollegaer ved hospitalet viser at kirurgisk behandling av små og medium seneskader i skulderen gir bedre resultater på lang sikt, sammenlignet med behandling med fysioterapi. Forskningsresultatet ble publisert i The Journal of Bone & Joint Surgery (JBJS) 19. juni 2019.

Se video av forskningsresultatet
Publikasjoner

2021
Interrater reliability of physical examination tests in the acute phase of shoulder injuries. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Sep 9;22(1):770.
Schmidt M, Enger M, Pripp AH, Nordsletten L, Moosmayer S, Melhuus K, Brox JI.

2019
Sports-related acute shoulder injuries in an urban population. BMJ Open Sport Exerc Med. 2019 Aug 12;5(1):e000551.
Enger M, Skjaker SA, Nordsletten L, Pripp AH, Melhuus K, Moosmayer S, Brox JI.

At a 10-Year Follow-up, Tendon Repair Is Superior to Physiotherapy in the Treatment of Small and Medium-Sized Rotator Cuff Tears.The Journal of Bone and Joint Surgery. 2019 Jun 19; 101 (12): 1050. 10.2106/JBJS.18.01373
Moosmayer S, Lund G, Seljom US, Haldorsen B, Svege IC, Hennig T, Pripp AH, Smith H-J.

2018

Shoulder injuries from birth to old age: A 1-year prospective study of 3031 shoulder injuries in an urban population.
Injury. 2018 May 22. pii: S0020-1383(18)30235-3. 
Enger M, Skjaker SA, Melhuus K, Nordsletten L, Pripp AH, Moosmayer S, Brox JI.

2017

KALK study: ultrasound guided needling and lavage (barbotage) with steroid injection versus sham barbotage with and without steroid injection - protocol for a randomized, double-blinded, controlled, multicenter study.
Moosmayer S, Ekeberg OM, Hallgren HB, Heier I, Kvalheim S, Blomquist J, Pripp AH, Juel NG, Kjellevold SH, Brox JI; KALK study group.
 
The natural course of nonoperatively treated rotator cuff tears: an 8.8-year follow-up of tear anatomy and clinical outcome in 49 patients. J Shoulder Elbow Surg. 2017 Apr;26(4):627-634. 
Moosmayer S, Gärtner AV, Tariq R.
 
Primary rhegmatogenous retinal detachment - surgical methods and anatomical outcome. Acta Ophthalmol. 2017 May;95(3):247-251. 
Haugstad M, Moosmayer S, Bragadòttir R.
 
Calcific tendinopathy of the shoulder
Prestgaard T, Moosmayer S.

2014

Tendon repair compared with physiotherapy in the treatment of rotator cuff tears: a randomized controlled study in 103 cases with a five-year follow-up.
Moosmayer S, Lund G, Seljom US, Haldorsen B, Svege IC, Hennig T, Pripp AH, Smith HJ.

2013

The natural history of asymptomatic rotator cuff tears: a three-year follow-up of fifty cases.
Moosmayer S, Tariq R, Stiris M, Smith HJ.

2010

MRI of symptomatic and asymptomatic full-thickness rotator cuff tears. A comparison of findings in 100 subjects.
Moosmayer S, Tariq R, Stiris MG, Smith HJ.
 
Comparison between surgery and physiotherapy in the treatment of small and medium-sized tears of the rotator cuff: A randomised controlled study of 103 patients with one-year follow-up.
Moosmayer S, Lund G, Seljom U, Svege I, Hennig T, Tariq R, Smith HJ.

2009

Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff: an ultrasonographic and clinical study.
Moosmayer S, Smith HJ, Tariq R, Larmo A.

2007

Sonography of the rotator cuff in painful shoulders performed without knowledge of clinical information: results from 58 sonographic examinations with surgical correlation.
Moosmayer S, Heir S, Smith HJ.

2005

Diagnostic ultrasound of the shoulder--a method for experts only? Results from an orthopedic surgeon with relative inexpensive compared to operative findings.
Moosmayer S, Smith HJ.

2004

Ultrasound examination of the shoulder--a method description.
Moosmayer S, Heir S, Aaser P, Smith HJ.

2000

Distal biceps tendon rupture operated on with the Boyd-Anderson technique: follow-up of 9 patients with isokinetic examination after 1 year.
Moosmayer S, Odinsson A, Holm I.

Stig Heir (Ortoped, PhD)

Stig Heir er spesialist i ortopedisk kirurgi og har en doktorgrad som omhandler bruskskader i kneet. Han jobber som seksjonsoverlege ved kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital.

Publikasjoner

2022

Kise NJ, Stig H. 

Lindberg MF, Aamodt A, Badawy M, Bergvad IB, Borchgrevink P, Furnes O, Gay C, Heir S, Holm I, Indrekvam K, Kise N, Lau B, Magnussen J, Nerhus TK, Rognsvåg T, Rudsengen DE, Rustøen T, Skou ST, Stubberud J, Småstuen MS, Lerdal A. 

Aga C, Aasen IB, Brocker C, Kise NJ, Heir S.​

Leta TH, Gjertsen JE, Dale H, Hallan G, Lygre SHL, Fenstad AM, Dyrhovden GS, Westberg M, Wik TS, Jakobsen RB, Aamodt A, Röhrl SM, Gøthesen ØJ, Lindalen E, Heir S, Ludvigsen J, Bruun T, Hansen AK, Aune KEM, Warholm M, Skjetne JP, Badawy M, Høvding P, Husby OS, Karlsen ØE, Furnes O.

2020

Bone Jt Open. 2020 Nov 2;1(7):346-354
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Heir S.

2018

Injuries among children and adults in alpine skiing and snowboarding.
J Sci Med Sport. 2018 Jul 31. pii: S1440-2440(18)30398-0. 
Ekeland A, Rødven A, Heir S.

No Difference in the KOOS Quality of Life Subscore Between Anatomic Double-Bundle and Anatomic Single-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction of the Knee: A Prospective Randomized Controlled Trial With 2 Years' Follow-up.
Am J Sports Med. 2018 Aug;46(10):2341-2354. 
Aga C, Risberg MA, Fagerland MW, Johansen S, Trøan I, Heir S, Engebretsen L. 

2017

Good functional results following high tibial opening-wedge osteotomy of knees with medial osteoarthritis: A prospective study with a mean of 8.3years of follow-up.
Knee. 2017 Mar;24(2):380-389. Epub 2017 Jan 9.​
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Thornes E, Heir S.

Implementation of conservative treatment prior to arthroscopic subacromial decompression of the shoulder.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Jul;25(7):2060-2066. 
Dørum IH, Heir S, Solheim E, Magnussen LH. 

2016

Good functional results of distal femoral opening-wedge osteotomy of knees with lateral osteoarthritis.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 May;24(5):1702-9. Epub 2016 Jan 20.
Ekeland A, Nerhus TK, Dimmen S, Heir S.

Radiological outcomes in a randomized trial comparing opening wedge and closing wedge techniques of high tibial osteotomy.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Mar;25(3):910-917. 
Nerhus TK, Ekeland A, Solberg G, Sivertsen EA, Madsen JE, Heir S.

2015

All-inside suture device is superior to meniscal arrows in meniscal repair: a prospective randomized multicenter clinical trial with 2-year follow-up.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Jan;23(1):211-8. 
Kise NJ, Drogset JO, Ekeland A, Sivertsen EA, Heir S.

2014

Microfracture technique versus osteochondral autologous transplantation mosaicplasty in patients with articular chondral lesions of the knee: a prospective randomized trial with long-term follow-up.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Jun;22(6):1207-15. 
Ulstein S, Årøen A, Røtterud JH, Løken S, Engebretsen L, Heir S.

Injury situations in Freestyle Ski Cross (SX): a video analysis of 33 cases.
Br J Sports Med. 2014 Jan;48(1):29-35. 
Randjelovic S, Heir S, Nordsletten L, Bere T, Bahr R.

2012

Time-dependent improvement in functional outcome following Oxford medial unicompartmental knee arthroplasty. A prospective longitudinal multicenter study involving 96 patients.
Acta Orthop. 2012 Feb;83(1):46-52. 
Nerhus TK, Heir S, Svege I, Skråmm I, Jervidalo T, Madsen JE, Ekeland A.

Cartilage repair in the rabbit knee: mosaic plasty resulted in higher degree of tissue filling but affected subchondral bone more than microfracture technique: a blinded, randomized, controlled, long-term follow-up trial in 88 knees.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Feb;20(2):197-209. 
Heir S, Årøen A, Løken S, Holme I, Engebretsen L, Reinholt FP. 

2010

Time-dependent improvement in functional outcome following LCS rotating platform knee replacement.
Acta Orthop. 2010 Dec;81(6):727-32. 
Nerhus TK, Heir S, Thornes E, Madsen JE, Ekeland A.

Intraarticular location predicts cartilage filling and subchondral bone changes in a chondral defect.
Acta Orthop. 2010 Oct;81(5):619-27. 
Heir S, Årøen A, Løken S, Sulheim S, Engebretsen L, Reinholt FP.

6-year follow-up of 84 patients with cartilage defects in the knee. Knee scores improved but recovery was incomplete.
Acta Orthop. 2010 Oct;81(5):611-8. 
Løken S, Heir S, Holme I, Engebretsen L, Årøen A.

Injuries among World Cup freestyle skiers.
Br J Sports Med. 2010 Sep;44(11):803-8. 
Flørenes TW, Heir S, Nordsletten L, Bahr R.

Focal cartilage defects in the knee impair quality of life as much as severe osteoarthritis: a comparison of knee injury and osteoarthritis outcome score in 4 patient categories scheduled for knee surgery.
Am J Sports Med. 2010 Feb;38(2):231-7. Epub 2009 Dec 30.
Heir S, Nerhus TK, Røtterud JH, Løken S, Ekeland A, Engebretsen L, Arøen A. 

2007

Sonography of the rotator cuff in painful shoulders performed without knowledge of clinical information: results from 58 sonographic examinations with surgical correlation.
J Clin Ultrasound. 2007 Jan;35(1):20-6.
Moosmayer S, Heir S, Smith HJ.

2006

Healing of articular cartilage defects. An experimental study of vascular and minimal vascular microenvironment. J Orthop Res. 2006 May;24(5):1069-77.
Arøen A, Heir S, Løken S, Engebretsen L, Reinholt FP.

2005   

Articular cartilage defects in a rabbit model, retention rate of periosteal flap cover.
Acta Orthop. 2005 Apr;76(2):220-4.
Arøen A, Heir S, Løken S, Reinholt FP, Engebretsen L.

2004

Articular cartilage lesions in 993 consecutive knee arthroscopies.
Am J Sports Med. 2004 Jan-Feb;32(1):211-5.
Arøen A, Løken S, Heir S, Alvik E, Ekeland A, Granlund OG, Engebretsen L.

Ultrasound examination of the shoulder--a method description.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2004 Jan 22;124(2):177-80. Norwegian.
Moosmayer S, Heir S, Aaser P, Smith HJ.

​ 

Mehran Karimzadeh (Ortoped) 

img-6500.jpg

Mehran Karimzadeh er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber til daglig på hofteseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Spesialfeltet hans er hofteproteser. ​


Carsten Brocker (Radiolog)

​Carsten Brocker er spesialist i radiologi og jobber til daglig ved ortopedisk klinikk ved Martina Hansens Hospital.​

Publikasjoner

2021
Lateral meniscal posterior root tears experience acceptable healing status after transtibial repair technique. J Exp Orthop. 2021 Dec 9;8(1):114. 
Aga C, Aasen IB, Brocker C, Kise NJ, Heir S.​​


Anne Prøven (revmatolog)

Anne Prøven er spesialist i revmatologi og jobber til daglig som klinikksjef og avdelingsoverlege ved revmatologisk klinikk ved Martina Hansens Hospital.

Publikasjoner

2021
Task shifting in the care for patients with hand osteoarthritis. Protocol for a randomized controlled non-inferiority trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Feb 16;22(1):194.
Kjeken I, Bergsmark K, Haugen IK, Hennig T, Hermann-Eriksen M, Hornburg VT, Hove Å, Prøven A, Sjøvold TA, Slatkowsky-Christensen B.

Berg KH, Rohde G, Pripp A, Prøven A, Pirelli Benestad EE, Østensen M, Haugeberg G.

2020
Qual Life Res. 2020 Jan;29(1):99-107. 
Rohde G, Berg KH, Pripp AH, Prøven A, Haugeberg G.

Rohde G, Berg KH, Prøven A, Haugeberg G.


2015
2014
BMC Musculoskelet Disord. 2014 Sep 2;15:289.
Haugeberg G, Helgetveit KB, Førre Ø, Garen T, Sommerseth H, Prøven A.

2013
Gunnarsson R, Andreassen AK, Molberg Ø, Lexberg ÅS, Time K, Dhainaut AS, Bertelsen LT, Palm Ø, Irgens K, Becker-Merok A, Nordeide JL, Johnsen V, Pedersen S, Prøven A, Garabet LS, Garen T, Aaløkken TM, Gilboe IM, Gran JT.
​​​​
 
Fant du det du lette etter?