HELSENORGE

For fastleger og andre henvisere

Kontakt vakthavende ortoped og revmatolog

Du som fastlege eller henvisende helsepersonell kan ta kontakt med oss på vakttelefonen om du har noen spørsmål. 

Kontakt via sentralbord eller sengeposten

Vi oppgir dessverre ikke direktenummer til vakthavende leger. For å få tak i vakthavende ortoped og vakthavende revmatolog må du ringe sentralbordet: 67 500 800. Sentralbordet setter deg over til vakthavende lege.

Utenom ordinær arbeidstid kan du bli satt over til sengeposten som sender deg videre til vakthavende. Revmatologisk har døgnvakt alle dager i uken, også i ferier og helligdager.


Kontakt poliklinikkene

Du kan også ta kontakt med poliklinikkene om du lurer på noe:

 • Ortopedisk poliklinikk
  Mandag til fredag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 14.00
  Tlf: 67 500 828
  E-post: ortpol@mhh.no

 • Revmatologisk poliklinikk
  Mandag til fredag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 14.00
  Tlf: 67 500 831
  E-post: revpol@mhh.no

Henvisningsrutiner

Du kan sende henvisningen til oss elektronisk, men vi tar også imot henvisninger pr. post.

Papirhenvisninger sendes til: Martina Hansens Hospital AS, "Navn på avdeling", Postboks 13, 1342 Gjettum.

Innhold i henvisninger

 • Avdelingen/klinikken pasienten søkes til
 • Diagnose og eventuelle bidiagnoser
 • Sykdomsforløp og ønsket behandling
 • Aktuelle røntgen og prøvesvar
 • Iverksetting av tiltak for nødvendige undersøkelser som er viktig for videre behandling
 • Utfyllende problemstilling
 • Ved henvisning av barn for utredning pga. mistanke om hofteleddsdysplasi, ønsker vi at du opplyser om barnets fødselsvekt i henvisningen. Dette er for at vi skal kunne rapportere videre til Norsk Pasientregister.

Henvisning til radiologisk avdeling

Røntgenundersøkelse hos oss er forbeholdt pasienter som utredes eller behandles ved hospitalet. Dette gjelder også for MR-undersøkelser, men ved ledig kapasitet tar vi i tillegg imot eksterne pasienter. Ved henvisning må det fremkomme tydelig av henvisningen om undersøkelsen er en del av utredning/oppfølging ved hospitalet.

Ventetider

Gradvis opptrapping av planlagt aktivitet

Hospitalet trapper gradvis opp sin planlagte aktivitet med polikliniske konsultasjoner og operasjoner. Hvor mye kapasitet klinikkene vil ha til planlagt aktivitet vil avhenge av utviklingen av pandemien, tiltak og behovet til Vestre Viken.

Se ventetider på helsenorge.no:

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Ventetidene finner du ved å søke på Martina Hansens Hospital.

Faglige kurs og seminarer

Vi har årlig kurs og seminarer for leger og andre samarbeidspartnere.

Kurs for allmennpraktikere

Klinikkene holder årlig kurs om lidelser i muskel- og skjelettapparatet for allmennleger. Kurset holdes i midten av januar, og det legges opp til en dag med revmatologi og en dag med ortopedisk kirurgi. Kurset inneholder oppdaterte foredrag og praktiske øvelser. Kursene skal bidra til å øke kunnskapen om revmatiske og ortopediske sykdommer i allmennpraksis og bedre samarbeidet mellom allmennlege og sykehusspesialist i utredning og behandling av pasientene.

Kurset i 2020 ble avholdt i januar. På grunn av situasjonen rundt Covid-19 er kurset for allmennpraktikere i 2021 ikke avklarert enda.

Martinaseminaret

Hvert år holder fysioterapeutene ved Martina Hansens Hospital seminar med fokus på ulike områder som behandles ved sykehuset. Martinaseminaret 2020 blir ikke arrangert før sommeren. Seminaret er utsatt på ubestemt tid på grunn av Coronasituasjonen.

Nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev til fastlegekontorer/henvisere, fysioterapeuter og andre interesserte. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om blant annet utviklingen av behandlingstilbudene våre, ledig kapasitet, forskningsprosjekter, seminarer, innovasjonsprosjekter eller endringer i rutiner som er viktig for helsepersonell som vi samarbeider med.

Tidligere nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-2020 Nyhetsbrev 1-2019 (til allmennleger) Nyhetsbrev nr.1-2019 (til fysioterapeuter) Nyhetsbrev nr.3-2018 (PDF) Nyhetsbrev nr.2-2018 (PDF) Nyhetsbrev nr.1-2018 (PDF) Nyhetsbrev nr.2-2017 (PDF)

Nyhetsbrev nr.1-2017 (PD

Påmelding nyhetsbrev

Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev på e-post kan du melde deg opp ved å sende en epost til item@mhh.no

Covid-19 - Veileder for helsepersonell som behandler pasienter med revmatiske sykdommer

 

Fant du det du lette etter?