En gruppe menn iført kirurgiske skrubber

For fastleger og andre samarbeidspartnere

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med henvisende helsepersonell og andre samarbeidspartnere. Henviser er ofte pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted og er viktig for oppfølging av pasientene etter utredning og behandling.

 

Påmelding nyhetsbrev

​Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev på e-post kan du melde deg opp ved å sende en e-post til oss:

Meld deg på nyhetsbrev

Fastleger og henvisende helsepersonell kan ta kontakt med oss ved spørsmål. 

Vi kan dessverre ikke oppgi direktenummer til vakthavende lege. For å få tak i vakthavende lege må du ringe sentralbordet: 67 500 800 i telefontiden mandag til fredag kl. 08.00 til 15.00. Sentralbordet setter deg over til vakthavende lege. Utover telefontiden kan du bli satt over til avdelinger som er bemannet.

Døgnvakt revmatologisk avdeling
Fastleger og henvisende helsepersonell kan kontakte vakthavende revmatolog utenom telefontiden. Revmatologisk avdeling har døgnvakt alle dager i uken, også i ferier og helligdager.​​


Du kan ta kontakt med poliklinikkene om du lurer på noe:

 • Ortopedisk poliklinikk
  Mandag til fredag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 14.00
  Tlf: 67 500 828
  E-post: ortpol@mhh.no
 • Revmatologisk poliklinikk
  Mandag til fredag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.00 - 14.00
  Tlf: 67 500 831
  E-post: revpol@mhh.no

Du kan sende henvisningen til oss elektronisk, men vi tar også imot henvisninger pr. post.

Adresseregisteret for digital henvisning

Papirhenvisninger sendes til: Martina Hansens Hospital AS, "Navn på avdeling", Postboks 13, 1342 Gjettum.

Innhold i henvisninger

 • Avdelingen/klinikken pasienten søkes til
 • Diagnose og eventuelle bidiagnoser
 • Sykdomsforløp og ønsket behandling
 • Aktuelle røntgen og prøvesvar
 • Iverksetting av tiltak for nødvendige undersøkelser som er viktig for videre behandling
 • Utfyllende problemstilling
 • Ved henvisning av barn for utredning pga. mistanke om hofteleddsdysplasi, ønsker vi at du opplyser om barnets fødselsvekt i henvisningen. Dette er for at vi skal kunne rapportere videre til Norsk Pasientregister.

Henvisning til radiologisk avdeling

Røntgenundersøkelse hos oss er forbeholdt pasienter som utredes eller behandles ved hospitalet. Dette gjelder også for MR-undersøkelser, men ved ledig kapasitet tar vi i tillegg imot eksterne pasienter. Ved henvisning må det fremkomme tydelig av henvisningen om undersøkelsen er en del av utredning/oppfølging ved hospitalet.

Se ventetider på Helsenorge:

Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Ventetidene finner du ved å søke på Martina Hansens Hospital.

Vi holder jevnlig kurs og seminarer for leger, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere. Klinikkene holder årlig kurs om lidelser i muskel- og skjelettapparatet for allmennleger og Martinaseminar for fysioterapeuter. Invitasjoner sendes også ut via nyhetsbrev til personer og firmaer som har meldt seg på vårt nyhetsbrev.

Mer om faglige kurs og seminarer

Vi sender ut nyhetsbrev til fastleger, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere som har meldt seg på nyhetsbrev. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om blant annet kurs og seminarer, utvikling av behandlingstilbud, forskningsprosjekter, innovasjonsprosjekter eller endringer i rutiner som er aktuell for helsepersonell som vi samarbeider med.

 

Tidligere nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1-2023 (til fysioterapeuter)​

​Nyhetsbrev 2-2022 (til helsepersonell)​

Nyhetsbrev 1-2022 (til allmennleger)​

 

Påmelding nyhetsbrev

Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev på e-post kan du melde deg opp ved å sende en e-post til item@mhh.no

Forskning og studier

  Sist oppdatert 12.02.2024