HELSENORGE

Studie Zoledronsyre ved artrose i hoftene

Voksne pasienter med hofteleddsartrose hvor det vurderes kirurgisk behandling kan delta i en forskningsstudie ved hospitalet.


Formålet med studien​​

Hovedmålet med studien er å finne ut om pasienter får mindre smerte med behandling med Zoledronsyre, men vi ønsker også å se om de får bedre funksjon og bedre benkvalitet.

Hvis vi kan behandle artrosepasienter med Zoledronsyre kan vi potensielt utsette proteseoperasjon i flere ​år. 

Hvem kan delta?​

Deltakere er voksne pasienter med hofteleddsartrose som vurderes for operativ behandling ved Martina Hansens hospital. ​

Studien er åpen for inkludering fra 01.08.2018 fram til 30.06.2024, med mulighet for forlengelse.​​

Mer informasjon om studien