Forskningsprosjekt

Effekt av egentrening for personer med håndartrose

Gjennom forskningsprosjektet har vi nå fått ny kunnskap som viser at håndtrening hjelper på funksjon, leddbevegelighet og smerter ved håndartrose. Prosjektet utgikk fra ergoterapiavdelingen ved Martina Hansens Hospital (MHH), og var et samarbeid mellom MHH og PhD Ingvild Kjeken ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus.

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 05.12.2022
Mann med håndartrose som skrur av korken på et glass
Illustrasjonsbile iStock/bloodstone

Målet med forskningsprosjektet

 • ​​​Å undersøke effekten av et tre måneders enkelt håndtreningsprogram sammenlignet med “treatment as usual”, det vil si ingen håndtrening.
 • Å få svar på om de som hadde trent klarte å utføre daglige gjøremål lettere, og om de har fått bedre håndkraft, leddbevegelighet og mindre smerter i hendene.

Metode

I denne blindede, randomiserte kontrollerte studien ble 80 kvinner med håndartrose inkludert. 40 kvinner fikk informasjon og instruksjon i håndøvelser (behandlingsgruppe), og 40 kvinner fikk kun informasjon (kontrollgruppe).

Håndtreningsprogrammet inkluderte 5 øvelser:  Tre for å vedlikeholde/øke bevegelse i fingerleddene og for å bevare tommelens åpningsgrep, en øvelse for å styrke tommelens strekkemuskulatur, samt øke stabiliteten i tommelen, og en øvelse for å øke håndkraft. 

Etter hver treningsøkt noterte deltakerne følgende i en dagbok:
Dato, hvor lenge de hadde trent og smerte etter trening, og ble fulgt opp med 8 telefonoppringninger fra terapeut i løpet av prosjektperioden. 

Hoved-utfallsmål var aktivitets-utførelse målt med the Patient Specific Functional Scale (PSFS) på en 0-10 skala (10= ingen problemer), der deltakerne selv beskrev inntil 5 aktivitetsproblemer. 

Sekundære utfallsmål inkluderte tretthet, håndkraft, leddbevegelighet og smerte. Utfallsmål ble registrert ved oppstart og etter tre mnd. Spesielle analysemetoder ble benyttet for å måle forskjellene mellom gruppene etter 3 mnd. oppfølging.

Resultater

Median antall treningsøkter i treningsgruppen var 37 og tidsbruk pr. gang var 24 minutter. Håndtrening medførte signifikant forbedring i PSFS-score (forskjeller mellom gruppene lik 1.4, p<0.001). Videre hadde deltagerne i treningsgruppen signifikante forbedringer i tretthet, (gjennomsnittlig forskjell mellom gruppene -1.1, p=0.05), leddsmerte (-1.1, p=0.02), håndkraft i høyre (53.5 N, p<0.001) og venstre hånd (44.6 N, p<0.001), og i tommelens åpningsgrep i begge hender. Mens leddbevegelighet var stabilt i treningsgruppen var det en trend mot forverring i kontrollgruppen, med signifikant økning i knyttedefisitt på 5.4 mm i høyre hånd (p=0.009).

Aktiviteter som flest hadde problemer med å utføre:

 • ​​​​Åpne skrukorker
 • Skru opp lokk (vakuumglass)
 • Kneppe små knapper
 • Vri opp klut
 • Miste ting
 • Skrive for hånd
 • Sy for hånd
 • Skrelle poteter/grønnsaker
 • Skrive på PC
 • re handlepose
 • Skjære brød
 • Plukke opp småting​​

Konklusjon

Håndtrening er viktig og riktig behandling for personer med håndartrose!

Etter 3 måneder med regelmessig trening viste resultatene at man:

 • ​Klarte å utføre daglige gjøremål bedre
 • Hadde fått mye bedre håndkraft
 • Hadde mindre smerter
 • Følte seg mer opplagt
Resultatene viste også at for å opprettholde leddbevegelighet, må man trene regelmessig!


Hele forskningsartikkelen finner du på MBJ Journals:

https://ard.bmj.com/content/74/​​​​8/1501​