Fire personer i grønt tøy som står utenfor døren til en operasjonsstue og ser inn gjennom vinduet

Fag og forskning

Vi jobber aktivt med forbedring av våre tjenester gjennom systematisk kvalitetsarbeid, godt samarbeid med henvisere, forskningsarbeid og utdanning av helsepersonell.

Påmelding nyhetsbrev

​Vi sender ut nyhetsbrev til fastleger, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere som har meldt seg på nyhetsbrev. Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev på e-post kan du melde deg opp ved å sende en epost til oss:

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med fastleger og andre samarbeidspartnere. 

M​er om samhandling, henvisningsrutiner, kurs, webinarer, nyhetsbrev ol.

Vi ønsker å være et ledende sykehus når det gjelder å ta i bruk nye forskningsbaserte behandlingsmetoder innen ortopedi og revmatologi. Vi har et aktivt forskningsmiljø og har et forskningsutvalg som er en aktiv pådriver for utvikling av forskningsaktiviteten ved hospitalet.

Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Mer om forskningsprosjekter og forskere

Martina Hansens Hospital har fokus på kontinuerlig forbedring de tjenester og pasientbehandling hospitalet tilby våre pasienter. Vi følger opp nasjonale strategier og kampanjer for kvalitetsforbedring​.

Mer om kvalitet og pasientsikkerhet

Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagområder. Et av ansvarsområdene til spesialisthelsetjenesten er å utdanne helsepersonell. Utdanning av helsepersonell er også viktig for hospitalet for å kunne levere tjenester av høyeste kvalitet.

Mer om utdanning og kompetanse


Vi holder jevnlig kurs og seminarer for leger, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere.Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Kliniske studier fra alle sykehus i landet

 

Populær skulderbehandling fungerer ikke

Forskning utført av Stefan Moosmayer og kollegaer om behandling av forkalkning i skulder viser overraskende resultater. 

- Overraskende nok fant vi etter fire måneder ingen forskjell. Placebobehandlinga hadde samme resultat som kalkskyllinga og som kortisoninjeksjonen, forteller Moosmayer.

Mer om forskningen (nrk.no)
En person som holder på skulderen sin

Hvilke meniskskader skal opereres?

Degenerative og traumatiske meniskskader må betraktes som to helt forskjellige patologiske tilstander som bør behandles etter helt forskjellige prinsipper. Få en oversikt over hvilke pasienter som bør henvises raskt til ortoped, og hvilke som bør henvises til fysioterapeut.
Les artikkelen på tidsskriftet.no
Illustrasjonsbilde av dame som holder kneet sitt
Sist oppdatert 12.02.2024