HELSENORGE
Illustrasjonsbilde av personer som idemyldrer på et bord med postit-lapper

Utdanning og kompetanse

Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagområder. Et av ansvarsområdene til spesialisthelsetjenesten er å utdanne helsepersonell. Utdanning av helsepersonell er også viktig for hospitalet for å kunne levere tjenester av høyeste kvalitet.

​Vi tilbyr

  • Praksisplasser til studenter fra høgskoler og universitet. Undervisning og praktisk opplæring av studenter innen sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, radiograf-, og bioingeniørutdanning og flere andre helsefag

  • Undervisning av spesialstudenter innen operasjon og anestesi fra OsloMet og Lovisenberg Diakonale Høgskole. 

  • Undervisning av leger i spesialisering i ortopedi og revmatologi.
  • Veiledning og opplæring til helsepersonell som tar etter- og videreutdanning og utdanning på mastergrads- og doktorgradsnivå.

  • Læreplasser til lærlinger innen relevante fagområder.

Videreutdanning sykepleie

Sykehuset har et stort behov for spesialsykepleiere. Vi vurderer løpende om vi skal tilby lønnede utdanningsstillinger innen videreutdanning i operasjons-, intensiv- og anestesisykepleie. 

Vi tar ikke i mot åpne søknader til utdanningsstilling, men ved ledig utdanningsstilling publiseres annonsen i personalportalen. Egne ansatte prioriteres til utdanningsstillinger.

En forutsetning for å få tildelt utdanningsstilling er å søknad og godkjent opptak til studieplass.

Doktorgradsstudenter (PhD)

Vi har som mål å drive forskning på høyt nivå. For å nå dette målet må vi jobbe for å både bevare og utvikle forskningskompetansen ved hospitalet.

Hospitalet har årlig ansatte som fullfører doktorgradsarbeider i ortopedi og revmatologi. Vi ønsker også at våre ansatte tar doktorgrader innen sykepleie og andre fagområder.

Hospitalet har et eget forskningsutvalg som jobber for å videreutvikle forskningsarbeidet ved hospitalet. Ansatte ved hospitalet kan diskutere ideer til forskningsprosjekter og forskningsutdanning med forskningsutvalget.​

Leger i spesialisering (LIS)

Hospitalet utdanner leger i to spesialiteter: ortopedi og revmatologi. Vi utdanner ikke anestesileger.​

Spesialutdanningen til leger i spesialisering er inndelt i 3 deler:

  • Del 1 av spesialistutdanningen er felles for alle leger i spesialisering, og består av 12 måneder i et sykehus og 6 måneder i kommunal helse- og omsorgstjenesten (fastlegekontor og legevakt etc.).
  • Del 2 av spesialistutdanningen er felles kompetanseplattformer for grupper av fag, det vil si kirurgiske og indremedisinske fag.   
  • Del 3 av spesialistutdanningen er unik for hver spesialitet. De spesialitetene som ikke har del 2 går direkte fra del 1 til del 3.​

Vi tar kun i mot leger i spesialisering Del 3 av spesialistutdanningen. 

Utdanningsplaner for LIS

Utdanningsplan LIS revmatologi

Utdanningsplan LIS ortopedi​​
   

Turnustjeneste

For noen yrkesgrupper er turnustjeneste et vilkår for å få autorisasjon. Vi tar i mot turnuskandidater i fysioterapi.

Praksisplass for studenter

Hospitalet tar i mot praksisstudenter i sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, bioingeniør og radiografi. Gjennomføring av praksistilbud regulert gjennom avtaler med utdanningsinstitusjoner vi har samarbeid med.

Kontakt din utdanningsinstitusjon ved spørsmål om praksisstudier og tilbud om praksisplass hos oss.

For studenter i andre fag (administrative- og tekniske fag) er det mulig å sende en forespørsel på e-post til postmottak@mhh.no.

Lærlinger

Vi kan tilby læreplasser i noen fagområder dersom vi er en dekkende praksisplass, forutsatt at vi har kapasitet. Ønsker du å være lærling hos oss kan du sende en e-post til postmottak@mhh.no.

Hospitering

Ved ledig kapasitet kan vi ta i mot personer som ønsker å hospitere. Hospitering er et tidsavgrenset opphold i en eller flere avdelinger ved hospitalet. Oppholdet er ulønnet. 

Hospitering brukes ofte for kompetanseheving og bedre samarbeid mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.

Ønsker du å være hospitant kan du ta sende en e-post til postmottak@mhh.no

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Vi har samarbeid med:

VID vitenskapelige høgskole Lovisenberg Diakonale HøgskoleOsloMet

Universitetet i OsloUniversitetet i Sørøst-Norge​Læringsportalen (e-læring)

Læringsportalen er en kursportal for ansatte ved Martina Hansens Hospital.

Pålogging Læringsportalen

Logg på Læringsportalen her

Informasjon om pålogging hjemmefra/på privat PC eller mobil/nettbrett

Faglige kurs of seminarer

Vi holder jevnlig kurs og seminarer for leger, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere. Informasjon om aktuelle kurs legges ut på denne siden. Invitasjoner sendes også ut via nyhetsbrev til personer og firmaer som har meldt seg på vårt nyhetsbrev.

Mer om kurs og seminarer

Fant du det du lette etter?