For ansatte ved MHH

Denne siden er for medarbeidere ved Martina Hansens Hospital. Her finner du blant annet lenker eller informasjon om ekstern innlogging til ulike systemer slik som intranett, personalportalen, MinGat og lignende, og du får

En gruppe kvinner iført hvite antrekk

Innlogging hjemmefra

​Informasjonen om innlogging som du får på denne siden gjelder kun for innlogging utenfor hospitalet sitt nettverk, f.eks. innlogging hjemmefra eller privat PC/mobil. For innlogging på hospitalets nettverk/hospitaleid PC går du via startmenyen på PCen eller intranett.

Du kommer inn på hospitalets intranettløsning hjemmefra med passord. Ta kontakt med OU-avdelingen dersom du trenger bistand.

Logg på intranettI Personalportalen kan du blant annet sjekke lønnslipp, søke om permisjon og skrive reiseregninger.

Logg på personalportalen hjemmefra

Personalportalen på mobil: 

Personalportalen er tilgjengelig på mobil gjennom appen Multi mobil. 

Mer informasjon om Multi og innlogging (sykehuspartner.no)
I MinGat får du en oversikt over arbeidsplanen din, dine vakter, vaktbok, ledige vakter, planlagt ferie og fravær knyttet til egen- eller barns sykdom. All type fravær, for eksempel ferie, egen- eller barns- sykdom, skal registreres av ansatt i MinGat, og sendes til godkjenning hos leder.  

Ansatte får tilgang til webversjonen av MinGat på privat PC:

Logg på MinGat hjemm​efra​NB. Lenken til MinGat hjemmefra fungerer ikke på hospitalet sitt nettverk (sikt).


MinGat på mobil - GatGo

Ansatte kan også benytte appen "Visma GatGo" som tilbyr tilbyr mange av de samme funksjonene som MinGat, herunder oversikt over egne vakter, oppgaver, muligheter til å sende forespørsler, signere timelister og annen relevant informasjon fra Gat. ​

  1.  Appen lastes ned "Visma GatGo" på telefonen fra App Store eller Google play.
  2. GatGo krever ikke brukernavn eller passord, men du må aktivere GatGo via MinGat på PC.
  3. Du er avhengig av å kunne logge seg på MinGat på en annen enhet (feks. PC/nettbrett) underveis i påloggingen for å kunne fullføre aktiveringen.​


Gat er ressurstyringsverktøy hvor leder kan planlegge arbeidstiden og fritiden til medarbeiderne, til å registrere fravær og lønn, holde oversikt over kompetansen til den enkelte medarbeider og tildele oppgaver medarbeider skal gjøre mens man er på jobb.

Leder finner Gat i startmenyen på sin JobbPC. Leder må bruke VPN/hjemmekontorløsning for å få tilgang til Gat hjemmefra.

Læringsportalen er en felles plattform i Helse Sør-Øst for gjennomføring og påmelding til e-læringskurs og klasseromskurs.  Du får tilgang til webversjonen av Læringsportalen ​på privat PC, nettbrett og mobil:

Logg på Læringsportalen hjemmefra​

Du logger på Læringsportalen hjemmefra med brukernavn og passord. Brukernavnet ditt er det samme som du bruker for innlogging på jobbPC. Har du glemt passordet ditt kan du trykke på "glemt passord". Passordlenke blir sendt på SMS eller e-postadresse som er registrert som "intern" i Personalportalen.​


Kompetanseportalen er et felles verktøy for dokumentasjon og oppfølging knyttet av kompetanse/opplæring i Helse Sør-Øst. Du får tilgang til webversjonen av kompetanseportalen på privat PC:
Logg på kompetanseportalen hjemmefra​
Kompetanseportalen på mobil/app:
Ansatte får også tilgang til Kompetanseportalen på mobil og nettbrett via appen "Dossier Helse". Du finner appen i Google Play eller App Store.

Du må logge inn med Helse-ID (MinID, BankID, bypass etc). HelseID krever norsk personnummer. I appen kan du gjennomføre kompetansekrav som f. eks e-læringskurs som er kompatibel med mobil/nettbrett. Er det ikke kompatibelt må du gjennomføre dette på PC. 

Du kan ikke gjennomføre krav som inneholder lenker til interne EK-prosedyrer eller fellesmapper. Interne EK-prosedyrer og mapper kan kun åpnes på jobb-PC som er tilknyttet SIKT-nettverket. ​


VPN er forkortelsen for virtuelt privat datanettverk og brukes til å gi ansatte tilgang til SIKT-nettverket utenfor Helse Sør-Øst sitt nettverk. VPN er kun aktuelt for ansatte som har funksjoner/stillinger som tilsier at det kan være aktuelt med tilgang hjemmefra eller på reise. ​Mulighet til å arbeide hjemmefra skal avtales med nærmeste leder. 

Du må bestille tilgang til VPN via MinSykehuspartner. Her finner du også brukerveiledning for hvordan du tar i bruk VPN.


Ansatte har foreløpig kun tilgang til EK-håndboken via intranett og startmenyen på jobbPC når man er tilkoblet hospitalet sitt nettverk (sikt). Du kan koble deg på EK hjemmefra dersom du har VPN/hjemmekontorløsning.

Ansatte får tilgang til metodebok.no​ på privat PC og på telefon.


Hospitalet har Sykehuspartner som leverandør av IKT-tjenester og brukerstøtte. Sykehuspartner skal benyttes som kundeservice ved de aller fleste IKT-problemstillinger. Du kan melde sak eller ta kontakt med Sykehuspartner brukerstøtte gjennom Min Sykehuspartner på intranett eller ringe brukerstøtte på telefon 32 81 52 72.  ​


​Ansatte med foretakseid telefon (private enheter eller driftstelefoner) kan få tilgang til jobbmail på mobil via Secure mail (EMM). 

Ansatte som har personlig jobbtelefon som er eid av MHH kan bestille tilgang til EMM via BAT (Bestilling av tilganger). Informasjon/veiledning finner du i Min Sykehuspartner ved å søke på "EMM".​Annen nyttig info

​MHH har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester for både pasientparkeringen (gjesteparkering) og ansattparkeringen.​ 

Ansatte som ønsker fast parkering må søke om å få tilgang til å kjøpe parkeringsavtale gjennom Aimo Park. Ansatte som kun ønsker å benytte seg av parkering enkelte dager kan benytte seg av dagsparkering uten å søke. 

Mer informasjon om parkering finner ansatte på intranett. Nyansatte får informasjon om parkering og hvordan de skal gå frem for å søke av leder.​

Alle ansatte, studenter og innleid personell ved hospitalet skal ha eget ID-kort. Kortet skal brukes som identifikasjon og skal derfor bæres synlig på jobb. I tillegg gir kortet deg tilgang til bygget og ulike systemer. Hva du har tilgang til vil følge av stilling/funksjon. ID-kort skal bestilles av nærmeste leder. 

Hva du som nyansatt må gjøre:

  1. Du må sende et fargefoto av deg selv (portrett tilsvarende passfoto, uten filter, med nøytral hvit bakgrunn) til leder som skal brukes til ID-kortet. Dette er for at ID-kortet skal være klart til første arbeidsdag.
  2. ​Første arbeidsdag må du ha med deg godkjent legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort, pass eller nasjonalt id-kort) for å bli identifisert før du får utlevert ID-kortet ditt. Hvis du skal ha kjernejournal/e-resept må du ha med pass. 

​Det samme gjelder for studenter og innleid personell. ​​


Medarbeidere ved MHH har gode pensjons- og forsikringsordninger. Hospitalet har tjenestepensjon for sine medarbeidere i KLP (Kommunal Landspensjonskasse. Denne pensjonsordningen ivaretar medarbeidernes tariffestede rett til tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).


Som medarbeider ved MHH er du forsikret. De forsikringene som hospitalet har tegnet for deg er: Gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring, fritidsulykkeforsikring og tjenestereiseforsikring. Mer informasjon om personalforsikringene finner du i Personalhåndboken via Intranett eller Personalportalen.


For å jobbe i Norge er det en del krav og forventinger du som helsepersonell fra et annet land må kjenne til.

Les mer om hvilke krav og forventninger som gjelder​


Sist oppdatert 06.06.2023