Jobb hos oss

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi har stadig behov for nye medarbeidere som kan bidra til føre arven etter Martina videre. Som medarbeider hos oss får du gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du er velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss.

Søk på ledige stillinger

Vi lyser ut våre ledige stillinger på WebCruiter. Dette gjelder faste stillinger, tidsbegrensede stillinger og vikaritater. For å sende inn en søknad må du registrere deg i Webcruiter, få et brukernavn og logge deg inn. All informasjon du trenger for å søke finner du i stillingsutlysningen og når du trykker på «søk her» i annonsen.

Du trenger ikke logge deg inn for å se på de ledige stillingene.

Ledige stillinger (Webcruiter) 

Vi har dessverre ikke anledning til å ta imot åpne søknader. Det gjelder alt fra faste stillinger, vikariater og ekstravakter.

Vi anbefaler deg til å følge med på vår oversikt på webcruiter og søke elektronisk via aktuelle stillinger der.

Informasjon om hvordan du kan henvende deg til hospitalet som student, lærling og hospital finner du under utdanning og kompetanse:

Utdanning og kompetanse

For å jobbe i Norge er det en del krav og forventinger du som helsepersonell fra et annet land må kjenne til:

Språkkompetanse

For å kunne jobbe hos oss må du har gode norskkunnskaper. Du må ha kompetanse tilsvarende B2 etter Europeisk standard. Vi har krav til at du kan kommunisere på norsk med pasienter, pårørende og kollegaer på et høyt nok nivå til at vi sikrer pasientene våre forsvarlig behandling. Dansk og svensk er godtatt som fagspråk.

Norsk autorisasjon

Du er krav om norsk autorisasjon for helsepersonell før du kan ansettes i en stilling hvor det kreves autorisasjon etter Helsepersonelloven.

Søke om autorisasjon: Informasjon om hvordan du søker, krav til dokumentasjon og saksbehandlingstid kan du lese om på www.sak.no.

Skattekort og D-nummer

Er du utenlandsk arbeidstaker, må du ha D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha D-nummer må personlig møte opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon. Dette gjelder også for norske statsborgere som flytter tilbake til Norge. Til skattekontoret må du ha med gyldig pass og arbeidsavtale. Mer informasjon om skattekort og D-nummer, søknadsskjemaer og krav til legitimasjon finner du på skatteetaten.no  og nyinorge.no.

For å åpne bankkonto for utbetaling av lønn i Norge må du ha norsk fødselsnummer. Ved søknad om skattekort og ID-kontroll får du tildelt norsk fødselsnummer/D-nummer.

Oppholdstillatelse og registreringsbevis

Oppholdstillatelse og registreringsbevis må foreligge før du starter i jobben.

Hovedregler:

 • EØS-borgere (EU og EFTA) kan registrere seg i Norge i stedet for å søke oppholdstillatelse for arbeid. EØS-borgere skal registrere seg hvis de skal oppholde seg og arbeide i Norge i over tre måneder. Det er politiet som administrerer denne ordningen.
 • Nordiske statsborgere har oppholdstillatelse for arbeid i Norge.
  Statsborgere utenfor EØS må som hovedregel søke oppholdstillatelse.
 • Dersom du har midlertidig oppholdstillatelse for arbeid, må du opplyse om dette til arbeidsgiveren din. Tillatelsen må fornyes senest en måned før den går ut.

Mer informasjon om fremgangsmåte og søknadsskjemaer finner du på udi.no.

Smittevern

For enkelte medarbeidere er det krav om å gjennomføre en forhåndsundersøkelse før man tiltrer en stilling, eller før du kommer tilbake til en stilling. Alle nyansatte må derfor svare på et egenerklæringsskjema vedrørende MRSA og tuberkulose før de starter å jobbe hos oss.

Martina Hansens Hospital er en IA-bedrift. IA står for «inkluderende arbeidsliv», som har sin opprinnelse fra Intensjonsavtalen hos NAV.
Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen har to overordnede mål

 • Redusere sykefraværet med 10 % fra årsgjennomsnitt for 2018
 • Redusere frafallet fra arbeidslivet

Den nåværende IA-avtalen er forlenget ut 2024.

Intensjonsavtalen 2019 til 2024

​​Martina Hansens Hospital skal være en god, attraktiv og helsefremmende arbeidsplass for sine ansatte. Som et av flere tiltak for å oppfylle dette er det etablert en rekke velferdstilbud:

 • Personalbarnehage
 • Personalkantine
 • Appelsin i vinterhalvåret
 • Rabattavtaler eksterne treningstilbud
 • Årlige markeringer/feiringer av ansatte
 • Lokale velferdsordninger i den enkelte avdeling

Sist oppdatert 16.02.2023