HELSENORGE

Forskning

Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt.

Illustrasjon - Bilde av dame som holder prøveglass

Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fokus på forskning og samarbeid gir interessante studier som vil komme mange pasienter og behandlere til gode.

Prosjekter innen ortopedi

Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.

Ny forskning utført ved MHH viser at kirurgisk behandling av små og medium seneskader i skulderen gir bedre resultater på lang sikt, sammenlignet med behandling med fysioterapi. Se video av forskningsresultatet:

 

Prosjekter innen revmatologi

Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer (leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et

Publikasjoner og PhD-kandidater

2019 hadde hospitalet 15 publikasjoner og 2 kandidater fulførte sin PhD-utdanning, begge spesialister i ortopedisk kirurgi. I 2020 har en kandidat, spesialfysioterapeut og en spesialist i ortopedisk kirurgi fullført sin PhD-utdanning.

Forskere

Per 2020 har hospitalet 16 forskere som deltar i forskningsarbeid på hospitalet og i samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet.

Mer om våre forskere, deres prosjekter og publikasjoner

Kliniske studier
Fant du det du lette etter?