HELSENORGE

Forskning

Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fokus på forskning og samarbeid gir interessante studier som vil komme mange pasienter og behandlere til gode.

Illustrasjon - Bilde av dame som holder prøveglass

Prosjekter innen ortopedi

Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.

Forskning utført ved MHH viser at kirurgisk behandling av små og medium seneskader i skulderen gir bedre resultater på lang sikt, sammenlignet med behandling med fysioterapi. 

Se video av forskningsresultatet:

 

Prosjekter innen revmatologi

Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer (leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. ​

Forskere

Hospitalet har flere forskere som deltar i forskningsarbeid på hospitalet og i samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet.

Mer om våre forskere, deres prosjekter og publikasjoner


Kliniske studier

Fant du det du lette etter?