HELSENORGE

Forskning

Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fokus på forskning og samarbeid gir interessante studier som vil komme mange pasienter og behandlere til gode.

Bilde av helsepersonell med munnbind og øyebeskyttelse som holder og ser på et prøveglass i et laboratorium

Prosjekter innen ortopedi

Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.​

Prosjekter innen revmatologi
Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer (leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. ​


Forskere

Hospitalet har flere forskere som deltar i forskningsarbeid på hospitalet og i samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet.

Mer om våre forskere, deres prosjekter og publikasjoner


Kliniske studier

Fant du det du lette etter?