Om Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialistsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Vi tar i mot pasienter fra hele landet til utredning og behandling gjennom fritt behandlingsvalg.

​Spesialistsykehus i ortopedi og revmatologi

Våre spesialister står klare til å hjelpe, uavhengig om plagene dine skyldes artrose, forkalkning, betennelse, skade eller har en annen årsak. 

 • Innen ortopedi utreder og behandler vi de aller fleste plager i rygg, skulder, hånd, albue, hofte, kne, ankel og fot. Ortopedisk klinikk har også spesialister innen ortopedisk barnekirurgi og revmakirurgi. Mer om ortopedisk klinikk
 • Innen revmatologi har vi spesialister for alle revmatiske sykdommer, som er oppdaterte på det siste innen utredning og behandling. Mer om revmatologisk klinikk

Om Hospitalet

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er et lite sykehus, men er relativt stort innen sine spesialområder, med over 4 500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske konsultasjoner i året. I ortopedi er hospitalet nest størst i landet innen antall innsatte leddproteser.

Martina Hansens Hospital AS

 • Sykehusets historie startet i 1936
 • Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital.
 • Vi har offentlig oppdragsgiver - inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst og er et av 12 private-ideelle sykehus som inngår i det regionale «sørge for ansvaret».
 • Vi har hovedansvar for behandling av pasienter fra Viken fylke, men mottar også pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg

Våre oppgaver og ansvarsområder

Martina Hansens Hospital leverer:

 • spesialisthelsetjenester innen elektiv ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi
 • støttefunksjoner innen radiologi, medisinsk biokjemi, fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste for å gi en helhetlig behandling.
 • underviser pasienter og pårørende
 • utdanner helsepersonell

Visjon og verdigrunnlag

Martina Hansens Hospitals visjon er å være pasientens førstevalg innenfor ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi.

Hospitalet bygger på de grunnleggende verdiene:

 • Kvalitet: Hospitalet skal gjennom profesjonell kompetanse og god praksis tilby pasienter tjenester av høyeste kvalitet. Kvalitet skal ivaretas gjennom effektiv bruk av ressurser, kompetansebygging, tverrfaglighet, forskning og innovasjon.

 • Respekt: Pasienter og pårørendes skal bli møtt med respekt. Respekt for hverandre skal også være gjennomgående i arbeidsmiljø og arbeidskulturen.

 • Service: Hospitalet skal være tilgjengelig og ivareta medbestemmelsen til pasienter og pårørende. Hospitalet skal sørge for at alle pasienter og pårørende føler seg hørt, og er trygg på at de får den behandlingen de med størst sannsynlighet vil ha størst nytte og glede av.

 • Omsorg: Hospitalet skal vise omsorg og medmenneskelighet for pasienter og pårørende som er i en sårbar situasjon.

Organisasjonen

Hospitalet ligger i Bærum kommune og hele sykehusdriften er lokalisert og organisert på hospitalets område. Organiseringen av hospitalet bygger på sterk faglig styring, med utgangspunkt i offentlige rammer og oppdrag.

Hospitalet er organisert i 4 ledernivåer:

 1. Administrerende direktør
 2. Stabsdirektører og klinikksjefer
 3. Avdelingssjefer
 4. Avdelingssykepleiere og enhetsledere

Hospitalet har en klinikkstyrt organisering hvor klinikksjefene er ansvarlig for driften under sin klinikk. Beslutningene tas nærmere pasienten og gir raskere og faglig funderte beslutninger.

Hospitalet har to klinikker:

 1. Ortopedisk klinikk
 2. Revmatologisk klinikk

I tillegg til klinikkene hospitalet har stabsdirektører ansvar for ulike støttefunksjoner. Herunder økonomi, HR/personal, IKT, HMS, kvalitet, kommunikasjon og teknisk drift.

Avdelinger

Se våre avdelinger

Ledelsen

Ledelsen ved Martina Hansens Hospital består av:

 • Per Skaugen Bleikelia - Administrerende direktør
 • Daniel Storli Resen-Fellie - Viseadministrerende direktør og økonomidirektør
 • Karin Ask-Henriksen - Organisasjon- og utviklingsdirektør
 • Tor Kjetil Nerhus - Ortopedisk klinikksjef
 • Anne Prøven - Revmatologisk klinikksjef

Styret

Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Hospitalstyret består av 6 representanter, der 3 er oppnevnt av stiftelsen, de resterende er ansattes representanter i styret.

Styret består av:

 • Andreas Mellbye - Styreleder
 • Marit Lund Hamkoll - Styremedlem
 • Hilde Vik Matre - Styremedlem
 • Marianne Hagen - Styremedlem
 • Kjersti Wang - Ansattrepresentant
 • Jorunn Woie - Ansattrepresentant
 • Geir Solberg - Ansattrepresentant
 • Carsten Brocker - 1. vara
 • Elisabeth Thornes- 2. vara

Brukermedvirkning og utvalg

Les mer om brukermedvirkning og brukerutvalget her: 

Brukermedvirknin og brukerutvalget

Historien

Hospitalet har over 80 års erfaring med sykehusdrift og pasientbehandling! Vi har en spennende historie fra tuberkulosesykehus til spesialistsykehus innen ortopedi og revmatologi. Sykehuset tok imot sin første pasient 15. april 1936, syv år etter at tomten i Bærum ble kjøpt av stiftelsen. Finansieringen av sykehuset kom fra formuen til syersken Martina Hansen - som hadde arvet den av sin bror, Herman Hansen.

Mer om historien til hospitalet

Utbyggingen 2018-2020

Mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. Byggearbeidene skal utføres av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper.

Mer om utbyggingsprosjektet

Personalbarnehagen

Hospitalet har egen personalbarnehage som ligger skjermet til nedenfor Hospitalet, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Barnehagen har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med vår egen lille skog, egen bålplass og grillhytte. Barnehagen består av 4 avdelinger. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år, men det kan endre seg etter sykehusets behov.

Mer om personalbarnehagen

Jobb hos oss

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi har stadig behov for nye medarbeidere som kan bidra til føre arven etter Martina videre. Som medarbeider hos oss får du gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du er velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss.

Mer om jobb hos oss

nyheter

Fant du det du lette etter?