Fasadebilde av den nye delen av hospitalbygget

Om Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialistsykehus i ortopedi og revmatologi. Hospitalet har offentlig oppdragsgiver og tar imot pasienter fra hele landet til utredning og behandling på lik linje med et offentlig sykehus.

Kontakt oss

Fagområder

Hospitalet har en av de største avdelingene i landet innen fagområdene elektiv ortopedisk kirurgi og revmatologi.

Bilde av ortoped som viser en modell av et kneledd til en pasient.

Ortopedi

Hospitalet utfører et bredt spekter av planlagte inngrep i blant annet rygg, hofte, kne, skulder, hånd, albue, fot og ankel. ​Ortopedene er opptatt av at alle pasienter skal få en grundig utredning før behandling. Før legene vurderer kirurgi skal ikke-kirurgiske behandlingsformer skal være utprøvd. 

Mer om ortopedisk avdeling

 

Revmatolog som viser hva hun der på skjermen under en ultralydundersøkelse.

Revmatologi

Hospitalet utreder og behandler alle typer revmatiske betennelsesaktige sykdommer i ledd og rygg, i tillegg til systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter. Pasientene behandles i hovedsak med medikamentell behandling og injeksjonsbehandling i ledd og seneskjeder. 

Mer om r​evmatologisk avdeling

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er et lite sykehus, men er relativt stort innen sine spesialområder, med over 4 500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske konsultasjoner i året. I ortopedi er hospitalet nest størst i landet innen antall innsatte leddproteser.

Martina Hansens Hospital:

 • Sykehusets historie starter med eventyret om Herman Hansen (Appelsin-Herman) og søsteren Martina Hansen. 
 • Sykehuset tok imot sin første pasient 15. april 1936.
 • Martina Hansens Hospital AS er et privat ideelt sykehus som er eid av Stiftelsen Martina Hansens Hospital.
 • Hospitalet har offentlig oppdragsgiver Helse Sør-Øst og er et av 12 private-ideelle sykehus som inngår i det regionale «sørge for ansvaret».
 

Hovedoppgaven til hospitalet er å tilby hver enkelt pasient innenfor fagområdene ortopedi og revmatologi helsetjenester av høyeste kvalitet, basert på styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst, føringer fra myndigheter og helselovgivningen.

Kjernevirksomheten til hospitalet er innenfor de 4 lovpålagte oppgavene til hospitalet:

 • Pasientbehandling - spesialisthelsetjenester innen elektiv ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi, herunder støttefunksjoner innen radiologi, medisinsk biokjemi, fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste for å gi en helhetlig behandling.
 • forskning
 • undervisning for pasienter og pårørende
 • utdanning av helsepersonell

Martina Hansens Hospitals visjon er å være «Ditt førstevalg», for målgruppene til hospitalet. Visjonen er hospitalets ledestjerne og det vi hele tiden strekker oss mot.

Hovedmål

Hospitalet har definert 3 overordnede målsettinger for å nå visjonen «Ditt førstevalg»:
 • Pasienter skal oppleve kunnskaps- og forskningsbasert behandling som bygger på kvalitet og kontinuerlig forbedring.
 • ​Medarbeidere skal oppleve god ledelse og utøve aktivt medarbeiderskap.
 • Samarbeidspartnere skal oppleve tilgjengelighet, god dialog og aktiv samhandling.​

Våre tjenester skal bygge på verdiene:

 • Kvalitet: Hospitalet skal gjennom profesjonell kompetanse og god praksis tilby pasienter tjenester av høyeste kvalitet. Kvalitet skal ivaretas gjennom effektiv bruk av ressurser, kompetansebygging, tverrfaglighet, forskning og innovasjon.
 • Trygghet: Hospitalet skal ivareta medbestemmelsen til pasienter og pårørende og sørge for at alle opplever å bli hørt, og er trygge på at de får den behandlingen de med størst sannsynlighet vil ha størst nytte og glede av.
 • Respekt: Pasienter og pårørendes skal bli møtt med respekt. Respekt for hverandre skal også være gjennomgående i arbeidsmiljø og arbeidskulturen.
 • Omsorg: Hospitalet skal vise omsorg og medmenneskelighet for pasienter og pårørende som er i en sårbar situasjon.
 

Hospitalet ligger i Bærum kommune og hele sykehusdriften er lokalisert og organisert på hospitalets område. Organiseringen av hospitalet bygger på sterk faglig styring, med utgangspunkt i offentlige rammer og oppdrag.

Hospitalet er organisert i 4 ledernivåer:

 1. Administrerende direktør
 2. Stabsdirektører 
 3. Avdelingssjefer
 4. Avdelingssykepleiere og enhetsledere

All klinisk drift og forskning er organisert under viseadministrerende direktør. På denne måten tas beslutningene nærmere pasienten, og gir dermed raskere og faglig funderte beslutninger. ​

Avdelinger:

Se våre avdelinger

Ledelsen ved Martina Hansens Hospital består av administrerende direktør,  stabsdirektører og avdelingssjef.

Mer om ledelsen

 

Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Hospitalstyret består av 6 representanter, hvor 3 er oppnevnt av stiftelsen og 3 er ansattes representanter.

Mer informasjon om styret Martina Hansens Hospital AS

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Mer om brukermedvirkning og brukerutvalget

Hospitalet har over 80 års erfaring med sykehusdrift og pasientbehandling. Vi har en spennende historie fra tuberkulosesykehus til spesialistsykehus innen ortopedi og revmatologi. 

Sykehuset tok imot sin første pasient 15. april 1936, syv år etter at tomten i Bærum ble kjøpt av stiftelsen. Finansieringen av sykehuset kom fra formuen til syersken Martina Hansen - som hadde arvet den av sin bror, Herman Hansen.

Mer om historien til hospitalet

Hospitalet har egen personalbarnehage som ligger skjermet til nedenfor Hospitalet, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Barnehagen har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med vår egen lille skog, egen bålplass og grillhytte. Barnehagen ​består av 4 avdelinger. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år, men det kan endre seg etter sykehusets behov.

Mer om personalbarnehagen

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi har stadig behov for nye medarbeidere som kan bidra til føre arven etter Martina videre. Som medarbeider hos oss får du gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du er velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss.

Mer om jobb hos oss

Hospitalet skal opptre aktivt, åpent og ærlig, i tråd med prinsippene i åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og sikre tilgang til informasjon.​

Mer om åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering og informasjonsplikt


Digitale helsetjenester

Sykehuset tilbyr flere digitale ​​tjenester som skal forenkle pasienters kontakt med sykehuset. God informasjon om innsikt i egen helse er viktig for at du kan delta i valg som gjelder behandling og oppfølging av din egen sykdom og helse.
Mer informasjon om digitale tjenester som vi tilbyr
Illustrasjon som viser en hånd som holder mobil som viser forsiden på Helsenorge og en person som sitter foran PC som viser forsiden av Helsenorge. Tekst i illustrasjon: Linje 1 "Helsenorge-logo, menyikon", Linje 2 "Hei, Ola", Linje 4 "Innboks", Linje 5 " Timeavtaler", Linje 5 "Henvisninger". 

Jobbe hos oss?

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi har stadig behov for nye medarbeidere som kan bidra til føre arven etter Martina videre.
Ledige stillinger
MHH-Revma avd. 2020-5.jpg
Sist oppdatert 30.06.2023