HELSENORGE
Fasadebilde av den nye delen av hospitalbygget

Om Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialistsykehus i ortopedi og revmatologi. Hospitalet har offentlig oppdragsgiver, inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst og tar imot pasienter fra hele landet til utredning og behandling på lik linje med et offentlig sykehus.

​Spesialistsykehus i ortopedi og revmatologi​​

Hospitalet har en av de største avdelingene i landet innen fagområdet elektiv ortopedisk kirurgi og innen fagområdet revmatologi.

Bilde av ortoped som viser en modell av et kneledd til en pasient.
Ortopedi

Hospitalet utfører et bredt spekter av planlagte inngrep i blant annet rygg, hofte, kne, skulder, hånd, albue, fot og ankel. ​Ortopedene er opptatt av at alle pasienter skal få en grundig utredning før behandling. Før legene vurderer kirurgi skal ikke-kirurgiske behandlingsformer skal være utprøvd. 

Mer om ortopedisk avdeling

Revmatolog som viser hva hun der på skjermen under en ultralydundersøkelse.
Revmatologi

Hospitalet utreder og behandler alle typer revmatiske betennelsesaktige sykdommer i ledd og rygg, i tillegg til systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter. Pasientene behandles i hovedsak med medikamentell behandling og injeksjonsbehandling i ledd og seneskjeder. 

Mer om r​evmatologisk avdeling

Om Hospitalet

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet er et lite sykehus, men er relativt stort innen sine spesialområder, med over 4 500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske konsultasjoner i året. I ortopedi er hospitalet nest størst i landet innen antall innsatte leddproteser.

Martina Hansens Hospital:

 • Sykehusets historie startet i 1936
 • Martina Hansens Hospital AS er et privat ideelt sykehus som er eid av Stiftelsen Martina Hansens Hospital.
 • Vi har offentlig oppdragsgiver - inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst og er et av 12 private-ideelle sykehus som inngår i det regionale «sørge for ansvaret».
 • Hospitalet har hovedansvar for behandling av pasienter fra tidligere Akershus fylkeskommune, men mottar også pasienter fra hele landet på lik linje med offentlige sykehus.

Våre oppgaver og ansvarsområder

Hovedoppgaven til hospitalet er å tilby hver enkelt pasient innenfor fagområdene ortopedi og revmatologi helsetjenester av høyeste kvalitet, basert på styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst, føringer fra myndigheter og helselovgivningen.

Kjernevirksomheten til hospitalet er innenfor de 4 lovpålagte oppgavene til hospitalet:

 • Pasientbehandling - spesialisthelsetjenester innen elektiv ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi, herunder støttefunksjoner innen radiologi, medisinsk biokjemi, fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste for å gi en helhetlig behandling.
 • forskning
 • undervisning for pasienter og pårørende
 • utdanning av helsepersonell

Visjon, mål og verdier

Martina Hansens Hospitals visjon er å være «Ditt førstevalg», for målgruppene til hospitalet. Visjonen er hospitalets ledestjerne og det vi hele tiden strekker oss mot.

Hovedmål

Hospitalet har definert 3 overordnede målsettinger for å nå visjonen «Ditt førstevalg»:
 • Pasienter skal oppleve kunnskaps- og forskningsbasert behandling som bygger på kvalitet og kontinuerlig forbedring.
 • ​Medarbeidere skal oppleve god ledelse og utøve aktivt medarbeiderskap.
 • Samarbeidspartnere skal oppleve tilgjengelighet, god dialog og aktiv samhandling.​

Våre tjenester skal bygge på verdiene:

 • Kvalitet: Hospitalet skal gjennom profesjonell kompetanse og god praksis tilby pasienter tjenester av høyeste kvalitet. Kvalitet skal ivaretas gjennom effektiv bruk av ressurser, kompetansebygging, tverrfaglighet, forskning og innovasjon.
 • Trygghet: Hospitalet skal ivareta medbestemmelsen til pasienter og pårørende og sørge for at alle opplever å bli hørt, og er trygge på at de får den behandlingen de med størst sannsynlighet vil ha størst nytte og glede av.
 • Respekt: Pasienter og pårørendes skal bli møtt med respekt. Respekt for hverandre skal også være gjennomgående i arbeidsmiljø og arbeidskulturen.
 • Omsorg: Hospitalet skal vise omsorg og medmenneskelighet for pasienter og pårørende som er i en sårbar situasjon.

Organisasjonen

Hospitalet ligger i Bærum kommune og hele sykehusdriften er lokalisert og organisert på hospitalets område. Organiseringen av hospitalet bygger på sterk faglig styring, med utgangspunkt i offentlige rammer og oppdrag.

Hospitalet er organisert i 4 ledernivåer:

 1. Administrerende direktør
 2. Viseadministrerende direktør og stabsdirektører 
 3. Avdelingssjefer
 4. Avdelingssykepleiere og enhetsledere

Ved hospitalet er all klinisk drift og forskning organisert under viseadministrerende direktør. Beslutningene tas nærmere pasienten og gir raskere og faglig funderte beslutninger. ​

Avdelinger:

Ledelsen

Ledelsen ved Martina Hansens Hospital består av administrerende direktør, viseadministrerende direktør og stabsdirektører.

Mer om ledelsen


Styret

Mer informasjon om styret Martina Hansens Hospital AS

Brukermedvirkning og utvalg

Les mer om brukermedvirkning og brukerutvalget her: 

Brukermedvirkning og brukerutvalget

Historien

Hospitalet har over 80 års erfaring med sykehusdrift og pasientbehandling. Vi har en spennende historie fra tuberkulosesykehus til spesialistsykehus innen ortopedi og revmatologi. 

Sykehuset tok imot sin første pasient 15. april 1936, syv år etter at tomten i Bærum ble kjøpt av stiftelsen. Finansieringen av sykehuset kom fra formuen til syersken Martina Hansen - som hadde arvet den av sin bror, Herman Hansen.

Mer om historien til hospitalet

Personalbarnehagen

Hospitalet har egen personalbarnehage som ligger skjermet til nedenfor Hospitalet, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Barnehagen har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med vår egen lille skog, egen bålplass og grillhytte. Barnehagen ​består av 4 avdelinger. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år, men det kan endre seg etter sykehusets behov.

Mer om personalbarnehagen

Jobb hos oss

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi har stadig behov for nye medarbeidere som kan bidra til føre arven etter Martina videre. Som medarbeider hos oss får du gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du er velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss.

Mer om jobb hos oss

Åpenhetsloven

Hospitalet skal opptre aktivt, åpent og ærlig, i tråd med prinsippene i åpenhetsloven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og sikre tilgang til informasjon.​

Mer om åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering og informasjonsplikt


nyheter

Praktisk informasjon

Apotek, kiosk og matservering

Bærum sykehus er nærmeste nabo til Martina Hansens Hospital. På Bærum sykehus finner du både Kiosk og sykehusapotek. Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Hospitalet har ingen kantine for pasienter og pårørende, men vi har automater med diverse snacks og drikke. Automatene finner du i 1. etasje, ved midtheisen. 

Inneliggende pasienter ved sengeposten får alle måltider servert. Informasjon om hva som serveres og når får du på sengeposten. Maten du får servert på sengeposten vil ikke koste deg noe. Servering av mat er kun for pasienter.​

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avbestille eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer før timen. For timer på mandager, er arbestillingsfristen senest fredagen før.​ 

Bestille time

Du kan fritt velge oss som ditt behandlingssted og kun betale egenandel som ved et offentlig sykehus. Du trenger kun en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut).


Besøk til pasienter - begrensninger og tider

​Besøkende og ledsagere skal ikke besøke hospitalet hvis de har symptomer på covid-19, mistenker smitte eller er påvist smittet.​​


Vi har begrensninger for besøk av innlagte pasienter:

 • ​Besøkstid er fra kl. 18.00 til 19.00. 
 • Det er ikke anledning til å besøke pasienter på operasjonsdagen.
 • Innlagte pasienter kan som hovedregel få besøk av inntil to besøkende om gangen. Er det ønskelig med flere besøkende må dette avklareres med avdelingen i forkant av besøket.​

Andre hensyn - gaver til p​​asienter
Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier skal pasientrommene på sengeposten være fri for blomster. 

Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster. Et tips kan også være å gi et gavekort på blomster som kan benyttes når pasienten skal hjem etter oppholdet.​

Betaling

​Betale en egenandel

Ved time til undersøkelse eller behandling må du betale en egenandel.

Andre betalingsordninger

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale hele behandlingen selv.

Fritak fra egenandel

Enkelte pasientgrupper er fritatt for egenandel. Dersom du er fritatt fra betaling av egenandel må fu ta med deg dokumentasjon på dette. Selv om du er fritatt fra egenandel kan du bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen. Ta med frikort hvis du har. Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.  

Betaling med bankkort

Vi tar ikke i mot kontanter og ønsker at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss. Dersom du ikke kan betale med bankkort kan vi sende faktura via posten.

Blomster på sengeposten

​På grunn av allergier ønsker vi ikke avskårne blomster på pasientrommene. Ønsker du å ha med en oppmerksomhet ved besøk til en pasient setter vi pris på om du velger noe annet enn blomster.

Forbedring eller ros

​Vi setter pris på dine meninger og tilbakemeldinger på møtet ditt med Martina Hansens Hospital.  Du kan sende en generell tilbakemelding via epost: postmottak@mhh.no eller gjennom post til: Postboks 13, 1342 Gjettum.

Når du sender e-post eller post til hospitalet, er det dokumentsenteret som mottar e-posten/posten din og videresender den til rett funksjon/avdeling.

Viktig informasjon: Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, registrerer vi det i saks- og pasientbehandlingssystemet, men hospitalet kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten din.

Gebyr hvis du ikke møter

​Du må si i fra senest 24 timer før timen for å unngå å måtte betale gebyr. For timer på mandager, er arbestillingsfristen senest fredagen før.


Hindre smitte

​Koronaviruset 


Antibiotikaresistente bakterier

Du må gi beskjed til hospitalet om du tidligere har hatt antibiotika resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL). Dersom du har arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på sykehus eller legevakt utenfor Norden de siste 12 månedene, må du be fastlegen din teste deg for disse bakteriene. Fastlegen sender svaret videre til oss.

Kjæledyr og servicehunder

​Av hensyn til hygiene og allergi er det ikke tillatt å ta med seg dyr inn i hospitalbygget. Forbudet gjelder ikke servicehunder. Dersom du har behov for å ta med deg servicehund må du på forhold ta kontakt med avdelingen.

Kontakt oss

​Du kan kontakte Martina Hansens Hospital gjennom telefon, e-post og vanlig post.

​Mer om hvordan du kan ​kont​akt oss​

Minibank

​Hospitalet har dessverre ikke minibank. Du kan ta ut penger i kiosken på Bærum sykehus. 

Oppmøte - tidspunkt og sted

​Informasjon om når og hvor du skal møte opp på hospitalet finner du i timebrevet ditt.

Overnatting

​Hospitalet har ikke eget pasienthotell eller leiligheter for overnatting for pasienter og pårørende. Nærmeste overnattingssted blir Thon hotell Oslofjord i Sandvika eller Emma Gjestehus. ​​

Dersom du skal overnatte på hotell før operasjon anbefaler vi at du bestiller rom med dusj.​ Mange standardrom har kun badekar.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at hospitalet ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg hit. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg, og lar verdisaker ligge hjemme. Gjenglemte eiendeler oppbevares i avdelingen i to uker etter utsjekking.

Reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling ved offentlig sykehus.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.


Rettigheter

​Som pasient og pårørende har du flere rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Røykfritt sykehus

​Alle landets sykehus er røykfrie. Det betyr at det er et totalforbud mot å røyke innendørs. Det er heller ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene til hospitalet. 

Det kun tillatt å røyke på anvist røykeplass. 

Skjema - Avklaringsskjema revmatologi og bentetthet

Pasienter som skal til utredning ved revmatologisk poliklinikk eller bentetthetsmåling må fylle ut et skjema før første time​.

Åpne skjemaene​​​

Skjema - Egenerklæring helseopplysninger ortopedi

Nye pasienter som skal til ortopedisk konsultasjon må fylle ut digitalt skjema om helseopplysninger. ​

​Åpne skjema om helseopplysninger

Ventetider

Informasjon om ventetider finner du på Helsenorge:

Ventetidene til hospitalet finner du ved å søke på Martina eller søke etter ønsket behandling.

Wifi - Trådløs nettverk / Gjestenett

​Slik kobler du til trådløst nettverk

 1. Koble deg på nettverket "SykehusGjest".

 2. Trykk på "Har du ikke bruker?" og oppgi navn og telefonnummer, deretter trykk på "send inn".

 3. Logg inn med brukernavn og passord som du mottar på SMS.

Fremgangsmåten kan variere noe ut ifra hvilken nettleser du bruker.

Adkomst og transport

Adkomst og transport

​Adressen til hospitalet er Dønskiveien 8, 1346 Gjettum. ​

Adkomst ved bil

Kjør E18 til Sandvika, ta av og følg E16 mot Hønefoss. Følg så skilting mot sykehusene. Martina Hansens Hospital ligger til høyre for Bærum sykehus.​​​​

Kollektivtransport

Du kommer deg lett fra Oslo med tog eller buss til Sandvika. Fra Sandvika kan du ta taxi eller buss nr. 215A eller 215B i retning Kolsås til busstoppet Bærum sykehus. Når du går av bussen så ligger hospitalet til venstre for busstoppet.

Tog og bussruter

Drosje/taxi 

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. Det er behandler som bestiller reise med drosje/pasienttaxi når du trenger dette på grunn av helsen din. ​


Parkering

Parkering for besøkende - betaling (man-fre 06-17)

På hospitalets område finnes det 55 parkeringsp​​lasser (herav 6 HC og 6 ladeplasser) innen 50-100 meter fra bygget som kan disponeres av pasienter, pårørende og andre ​besøkende. Det kan i visse perioder være vanskelig å finne parkeringsplasser, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport​ så langt det er mulig. 

Se kart over gjesteparkeringsområde​​t (PDF)
Det er viktig at du beregner god tid. Kommer du for sent til timen, kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag. Ring sentralbordet på 67 500 800, hvis du blir forsinket slik at de kan varsle avdelingen.​

Parkeringstid og betaling

Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsområdet mot parkeringsavgift, mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Se skilting der du parkerer. 

Martina Hansens Hospital har Aimo Park som leverandør av parkeringstjenester. Du kan betale med kort i parkeringsautomat og appen EasyPark. Pris for parkering i automat er kr 14 pr påbegynt halvtime. Det er egne priser for betaling i EasyPark-appen.

Mer informasjon om parkering på aimopark.no

Det er gratis å parkere på gjesteparkeringsområdet til hospitalet mellom kl. 17.00 til 06.00 mandag til fredag og hele døgnet lørdag og søndag.

HC-parkering

Det finnes 3 p-plasser for bevegelseshemmede til venstre for hovedinngangen til hospitalet og 3 plasser til høyre på parkeringsplassen, nærmest hovedinngangen. 

Se kart over HC-plasser​ (PDF)​

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten. Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat. Dersom det ikke er ledig HC-plass kan du parkere på vanlig parkeringsplass og trenger ikke betale så fremt du har gyldig og synlig oblat i frontruten.

Ladeplasser / El-bil parkering

Hospitalet har 6 p-plasser med lademuligheter mandag til fredag mellom kl. 06.00 til 17.00. Strømmen er kun på i avgiftsperioden. Ladeplassene er skiltet. Ved parkering på ladeplasser må du betale parkeringsavgift på lik linje med ordinære parkeringsplasser. Det er gratis å lade og det er ingen ladeplikt for å parkere på ladeplassene. 

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid/betalt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke ny kortbelastning eller lignende.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du ta kontakt med Aimo Park​

Parkering for ansatte
Hospitalet har egne parkeringsordninger for ansatte. Ansatte finner informasjon om parkeringsordninger og reglement på intranett​.

Fant du det du lette etter?