Fag og forskning

Kvalitet, samarbeid, forskning og utdanning.

​Vi jobber aktivt med forbedring av våre tjenester gjennom systematisk kvalitetsarbeid, godt samarbeid med henvisere, forskningsarbeid og utdanning av helsepersonell.

For fastleger og andre henvisere

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med fastleger og andre henvisere. Henviser er ofte pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted, og er viktig for oppfølging og rehabilitering av pasientene etter utredning og behandling.

Forskning

Vi ønsker å være et ledende sykehus når det gjelder å ta i bruk nye forskningsbaserte behandlingsmetoder innen ortopedi og revmatologi. Vi har et aktivt forskningsmiljø og har et forskningsutvalg som er en aktiv pådriver for utvikling av forskningsaktiviteten ved hospitalet.

Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Utdanning og kompetanse

Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagområder. Et av ansvarsområdene til spesialisthelsetjenesten er å utdanne helsepersonell. Utdanning av helsepersonell er også viktig for hospitalet for å kunne levere tjenester av høyeste kvalitet.

Klininiske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?