HELSENORGE
Fire personer i grønt tøy som står utenfor døren til en operasjonsstue og ser inn gjennom vinduet

Fag og forskning

Vi jobber aktivt med forbedring av våre tjenester gjennom systematisk kvalitetsarbeid, godt samarbeid med henvisere, forskningsarbeid og utdanning av helsepersonell.

For fastleger og andre samarbeidspartnere

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med fastleger og andre samarbeidspartnere. 


Forskning

Vi ønsker å være et ledende sykehus når det gjelder å ta i bruk nye forskningsbaserte behandlingsmetoder innen ortopedi og revmatologi. Vi har et aktivt forskningsmiljø og har et forskningsutvalg som er en aktiv pådriver for utvikling av forskningsaktiviteten ved hospitalet.

Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt.Kvalitet og pasientsikkerhet

Martina Hansens Hospital har fokus på kontinuerlig forbedring de tjenester og pasientbehandling hospitalet tilby våre pasienter. Vi følger opp nasjonale strategier og kampanjer for kvalitetsforbedring​.

Mer om kvalitet og pasientsikkerhet

Utdanning og kompetanse

Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon innen våre fagområder. Et av ansvarsområdene til spesialisthelsetjenesten er å utdanne helsepersonell. Utdanning av helsepersonell er også viktig for hospitalet for å kunne levere tjenester av høyeste kvalitet.Faglige kurs og seminarer​

Vi holder jevnlig kurs og seminarer for leger, fysioterapeuter og andre samarbeidspartnere.Klininiske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.​Artikler publisert fra MHH

Hvilke meniskskader skal opereres? (tidsskriftet.no)  Innertier om muskel- og skjelettultralyd (tidsskriftet.no) Ikke helt på bølgelengde (tidsskriftet.no) Senesutur eller fysioterapi ved rotatorcuffruptur? (tidsskriftet.no)  Ultralyd nyttig ved skulderdiagnostikk​​ (tidsskriftet.no) 

Nyheter

Fant du det du lette etter?